Karstein

Jan Karstein Henriksen

Seniorrådgiver teknikk og bær
Sør
Rigetjønnveien 20, 4626 Kristiansand
Frukt og bær
Maskinteknikk og presisjonslandbruk

Dette kan Jan Karstein hjelpe deg med:

Jan Karstein er rådgiver innen frukt og bær, samt maskinteknikk og presisjonslandbruk. Han lager også gjødslingsplaner. Hans geografiske område er hele Agder.