Josefa

Josefa Andreassen Torp

Rådgiver grovfôr
Sør
Grimstad, Reddalsveien 215, 4886, Grimstad
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan

Dette kan Josefa hjelpe deg med:

Josefa er rådgiver innen grovfôr, og jobber også med å ta jordprøver og lage gjødslingsplaner. Hennes geografiske område er vanligvis aust i Agder.