Tor Harald

Tor Harald Staddeland

Rådgiver presisjonslandbruk
Sør
Kirkeveien 32, 4580 Lyngdal
Jordprøver og gjødslingsplan
Maskinteknikk og presisjonslandbruk
Grovfôr

Dette kan Tor Harald hjelpe deg med:

Tor Harald er rådgiver innen maskinteknikk og presisjonslandbruk, men jobber også med å ta jordprøver og lage gjødslingsplaner. Hans Geografiske område er vanligvis Listerregionen.