Asmund red

Åsmund Seljeset

Rådgjevar jordbruk
Vest
Ørsta, Rådhuset Dalevegen 6, 6153, Ørsta
Grovfôr
Klima
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan
Jord