Katrine red

Katrine Østraat Hallanger

Rådgjevar jordbruk
Vest
Voss, Meierivegen 3, 5705, VOSS
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Drenering