Leif Trygve red

Leif Trygve Berge

Rådgjevar - økonomi, jordbruk og økologisk
Vest
Ølvesvegen 714, Kokstadflaten 36, 5257, KOKSTAD
Grovfôr
Økonomi
Økologisk
Klima
Funksjonstesting
Jord
Drenering