Lise E red

Lise Elvagjeng

Rådgjevar jordbruk
Vest
Njøs, Njøsavegen 5, 6863, Leikanger
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Klima