Lise A red

Lise N. Austrheim

Rådgiver jordbruk
Vest
Bergen, Kokstadflaten 36, 5257, KOKSTAD
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Grovfôr

Grovfôrkvalitet