NLR Trygve Torsteinsen

Trygve Torsteinsen

Rådgiver jordbruk
Vest
Bergen, Kokstadflaten 36, 5257, KOKSTAD
Drenering
Jord


  • Nydyrking
  • Bruk av overskotsmassar
  • Drenering og andre hydrotekniske tiltak
  • Erstatningssaker