Bekkjemp høymole og kveke

Powerpoint- plansjene til Lars Olav Brandsæter fra grasdagen på Jegstad gård i Vestby 23. mai.

Les mer ›

Vanning til potet

For å oppnå en stor avling av god kvalitet, må potetplantene ha jevn tilgang på vann helt fra begynnende knollansetting til vekstavslutning.

Les mer ›

Ugrassprøyting i vårkorn

Rett sprøytetid er når kornet har 2,5-4 varig blad. Ugressmiddel bør velges etter hvilket ugras som dominerer i åkeren. Her finner du oversikt over aktuelle midler til ugrassprøyting i vårkorn.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Endringer i sortiment og nye midler ble nevnt i forrige kornnytt. Rett sprøytetid mot frøugraset er når kornet har 2 -4 blad og ugraset 1-4 varige blad.

Les mer ›

Overvintringsskader i eng

I Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya har det i løpet av vinteren oppstått betydelig overvintringsskader som følge av isbrann. Mange er i ferd med å reparere skadene, og noen er allerede ferdig.

Les mer ›

Plantevernjournal for deg!

Søkjer du om produksjonstilskot må du føre journal når du sprøyter. Korleis denne skal sjå ut er det ingen fasit på, men det finst krav for kva som skal dokumenterast.

Les mer ›

Tips til ensilering av gras

Målet med ensileringa er å bevare mest mulig av næringsstoffene i fôret. Rask lufttetting og pH senking er det viktigste for å oppnå et godt resultat.

Les mer ›

Vanlege ugras i eng og beite

Kampen mot ugraset tar tid. Fleirårig ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Det er viktig å kjenna ugrasa for å velje gode tiltak.

Les mer ›

Plantevernplan for poteter 2018

Plantevernplanen for poteter er laget i samarbeid mellom potetrådgiverne i NLR. Planen lages som et tilbud til medlemmer og skal ikke videreformidles til andre.

Les mer ›

Sprøyting av gjenlegg

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe. Ofte venter en for lenge før en setter inn ugrasbekjemping.

Les mer ›

Vanning av gras

Nå er det på tide å finne fram vanningsvogna.

Les mer ›

Resistens mot insektmidler hos rapsglansbille - råd om bekjempelse

NIBIO har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2017 sesongen.

Les mer ›

Investeringer i ammekuproduksjon

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.

Les mer ›

Skal du ugrasharve?

Det ideelle er å harve 2,5-3 cm djupt, og da bør såkornet ligge djupere enn det. Gammel tommelfingerregel om at såkornet skal ligge på 4 cm etter tromling, er derfor fortsatt gjeldene.

Les mer ›

Spredning av blautgjødsel på eng

VIDEO: God utnytting av næringsstoffer og redusert jordpakking uten fare for forurensing av fôret er momenter man må betrakte når man skal spre blautgjødsel på eng.

Les mer ›

Bytt stål mot røtter

Maskinselgerne har et bredt spekter av jordarbeiding- og jordløsningsutstyr. Stadig flere oppdager konkurrentene til nettopp dette utstyret - hos frøforhandlerne.

Les mer ›

Frøblandinger 2018

Nok og god nok avling, er avhengig av artar og blandingar som passar til klima, vekseplass og bruksmåte.

Les mer ›

Ugrasmidler i korn

Bekjemping av frøugras i korn kan utføres med ugrasharv når forholdene ligger til rette for det, men kjemisk bekjemping er fortsatt det vanligste i vårt område.

Les mer ›

Rotter

Denne vinteren er det observert større rotteplager enn normalt i enkelte områder.

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

Denne artikkelen er eit resultat av prosjektet “Hvordan holde bestand av vånd under økonomisk skadeterskel for landbruket”.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side