Økonomisk rådgivning

Produksjonsbrukene øker i størrelse, det enkelte bruk har større investeringer enn tidligere. Mindre bruk må også tilpasse seg for å få gode løsninger.

Les mer ›

Fra drøm til virkelighet

Kåre Grindland, melkeprodusent i Finsland, gikk en stund med tanker om å bygge nytt ammekufjøs. Etter flere runder med økonomi- og byggrådgiver fra NLR står han nå med ferdig grunnarbeid.

Les mer ›

Mineralgjødseltyper og priser

Prisen på gjødsel er stort sett høyere enn på samme tid i fjor. Fullgjødsel og N-gjødsel er blitt 200-250 kr dyrere. Organiske gjødseltyper har en mindre prisøkning.

Les mer ›

Ta det riktige valget

Vi har tilbud innen økonomi. Ved større endringer i driften er det viktig med godt gjennomtenkte valg med tanke på lønnsomhet og økonomi.

Les mer ›

Økonomien i saueholdet

Vårens vakreste eventyr, sauelemminga, har allerede startet lengst sør på Agder, mens innlandsbonden må vente noen dager - til vårsola tar tak i snømengdene. At våren er i komminga er rimelig sikkert.

Les mer ›

Frønytt 2018

Her kan du finne 2018 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

Viktige økologiske driftsmiddel

Såfrø, kalk og gjødsel er svært viktig i økologisk produksjon for å få gode resultater. Her finner du samla info om en del aktuelle driftsmiddel.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2018

I fjor kom den nye kalktypen silisiumkalk på markedet. Generelt er det viktig å kalke.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla i vår, for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Les mer ›

Stor interesse for juletre på Agder

12 nye juletreprodusenter er klare for å plante til våren. Fjelledelgran er aktuelt for mange.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i ung eng

Kan ein med enkle metodar auke avlingsnivået, minske innhaldet av ugras og auke levetida for enga? Tre forsøksfelt på Sunnmøre i 2013-2017 syner at dette er vanskeleg å få til.

Les mer ›

Viktige nyheter for bær og frukt

Vi presenterer viktige nyheter om plantevern, planting av jordbær, frostsikring i blomstring i moreller og tiltak mot bakteriekreft i moreller.

Les mer ›

Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Les mer ›

Etablering av nytt gjenlegg

Gammel eng med lite kulturplanter gir dårlig avling og ofte ikke så god kvalitet. Utnytt potensialet som er på jordet. En god etablering av gjenlegg er grunnlaget for høye avlinger i engårene.

Les mer ›

Nydyrking er lønnsomt

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Les mer ›

Behov for engfornying i vår? Vurder tilstanden til grasmarka så tidlig som mulig

Fjorårets våte sesong, og tøff vinter kan gi store utfordringer på enga denne sesongen. Henter du inn oversikt allerede nå kan du begrense skadeomfanget. Her kan du lese mer om hvordan.

Les mer ›

Organisk gjødsel til økologisk planteproduksjon

God utnytting av ressursene og god næringsbalanse er en bærebjelke i økologisk landbruk.

Les mer ›

Hageblåbær. Forming og klipping

Mars er det tid for klipping av blåbærbuskane. Svulmande blomeknoppar, faste og friske inni viser at vinteren ikkje har vore for hard.

Les mer ›

Engasjerte deltagere på Inn på tunet kurs

- Engasjementet hos kursdeltakerne er veldig bra, sier kursleder Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving. Hun har åtte kursdeltakere som vil starte med Inn-på tunet tilbud.

Les mer ›

Presisjonsgjødsling i potet

En svært fornøyd forsamling etter et informativ fagmøte om presisjonsgjødsling i potet. Dette er framtida - var et av utsagnene.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side