Riktig kvalitet gir best pris

I 2015 endte mye hvete som fôr, hovedsakelig grunnet for lite protein. Kornkjøperne og markedsregulator slapp dermed overskudd av feil hvetekvalitet.

Les mer ›

Hydroteknikk: Problem på jordbruksarealet

Vatn fra nedbør, snøsmelting, tilsig fra utmark og annet kan bli til problem på dyrkajorda. Noen vanlige utfordringer er beskrevet nedenfor, med bilder som viser hvordan det kan være.

Les mer ›

Smartere kjøring sparer både lommeboka og miljøet

Den klimasmarte bonden har fokus på å redusere forbruket av drivstoff og olje fra produksjonen. Det betyr ikke å kjøre kortere eller jordarbeide mindre, men å kjøre smartere.

Les mer ›

Fjellbygdenes spisskammers

Mange fjellbygder har svært gode og rikelege utmarksbeiter. Yngve Rekdal frå NIBIO har kartlagt kor gode beita er i store delar av Noreg.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

Høstspredning av husdyrgjødsel skyldes i hovedsak manglende lagerkapasitet. Mjølkekua produserer i følge nye tall mer gjødsel enn tidligere.

Les mer ›

Nesten bare idyll med beitedyr

Årlig høster beitedyr verdier for flere millioner kroner i utmarka, og hvert år leser vi om ulykker i forbindelse med håndtering av storfe.

Les mer ›

Store avlinger, men lav inntjening i tysk fruktdyrking

En delegasjon på fem, hovedsaklig rådgivere og skribenter, frå Finland og Norge reiste på inspirasjonstur til fruktdyrkingsdistriktet Bodensjøen lengst sør i Tyskland.

Les mer ›

Surfôrkvaliteten i 2016 – god 1. slått, varierande 2. slått

Vekstsesongen 2016 starta bra med høge temperaturar og lite nedbør fram til og med 1.

Les mer ›

Grovfôrproduksjonen - Mengde eller kvalitet?

«Skal vi satse på størst mulig FEm-avling eller skal vi satse på kvalitet, FEm/kg tørrstoff» Vi får svare som Ole Brum, «Ja takk begge deler».

Les mer ›

Gunstig å kjøpe gjødsel no

Gjødselprisane er lågare enn på same tid i fjor. Nedgangen ligg mellom 8 og 20 %. Minst på kalksalpeter, og størst nedgang på OPTI-NS. For Fullgjødsel ligg nedgangen på 13-15 %.

Les mer ›

Surfôranalysen – et viktig redskap i gjødselplanleggingen

I framtidens melk- og kjøttproduksjon er det viktigere enn noen gang å kombinere en effektiv produksjon med en forbedret dyrehelse og fruktbarhet. Nøkkelen for å lykkes er kunnskap.

Les mer ›

Gjødsling med klorid til eng for å endre mineralbalansen i fôret.

Mjølkefeber kostar norske mjølkeprodusentar meir enn 50 million kroner årleg.

Les mer ›

Fagtur til Nederland

Bart van Gool, rådgjevar i NLR Vest var med Haugaland Landbruksrådgiving på fagtur til Nederland. Me er så heldige å få låna artikkelen dei har laga frå turen.

Les mer ›

God fruktsesong

Medlemmer i NLR Viken var samlet for diskusjon og oppsummering av fruktåret.

Les mer ›

Kompost: Vanskelig , men ikke umulig

Interessen for kompostering er økende.

Les mer ›

Utendørs kalveoppstalling = god kalvehelse

Utendørs kalveoppstalling er tema i denne artikkelen der Hallgeir Gravelsæter skriv om erfaringar med å flytte kalvane ut frå fjøsen og stalla dei opp ute i kalvehytter.

Les mer ›

Hønsehirse

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) øker i utbredelse og er mange steder nå et problemugras i flere kulturer.

Les mer ›

Lokale storofser

Nærmest tropisk regnvær der det bøtter ned 20, 30, 40 mm nedbør i løpet av kort tid, gir plutselige og store flommer. De siste årene har vi hatt slike hendelser hvert år i sommermånedene.

Les mer ›

Lyngbrenning

Fra 15. september til 15. april er det lov å brenne lynghei. Etter at vi har hatt kurs i lyngbrenning de 2 siste årene fra Frøya til Åfjord, har det blitt flere som brenner lyngbeiter.

Les mer ›

Møkkaentusiast skaper nyvinninger

Knut Vasdal i Skien har utviklet et gjødselforedlingsanlegg. Anlegget gjør stinkende blautgjødsel om til metan, flytende nitrat- og kaliumgjødsel, fosforpellets og førsteklasses kompost.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side