Nydyrka jord trenger mye kalk og næring

21.01.2021 (Oppdatert: 22.01.2021)

Det er ekstra stort behov for kalk, fosfor, kalium og kobber.

Les mer ›

Raigras best ved forsinket slått

17.01.2021

Blandinger av flerårig raigras (engelsk raigras) opprettholder kvaliteten lenger enn timotei. Dette ser vi etter flere år med prognosehøstinger.

Les mer ›

Nye sortar av fleirårig raigras, strandsvingel og raisvingel

12.01.2021

i 2019 og 2020 har NLR Rogaland testa ulike sortar av fleirårig raigras og raisvingel. Resultata tyder på at nye grasartar kan vere aktuelle for den norska marknaden.

Les mer ›

Utprøving av ensileringsmiddel 2020

11.01.2021

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter.

Les mer ›

Dosering og valg av ensileringsmiddel

06.01.2021

Hva slags graskvalitet og hva du skal bruke graset til, i tillegg tørrstoffprosent, er med å bestemme hvilket ensileringsmiddel du skal velge.

Les mer ›

Tett og systematisk jordprøvetaking gir økte presisjonsmuligheter

22.12.2020

Mens det før GPS-en sin tid ble tatt jordprøver som tilfredsstilte myndighetens krav til prøvetetthet, har flere og flere bestilt tett prøvetaking.

Les mer ›

Hva er de virkelige kostnadene for grovfôret ditt?

19.01.2021 (Oppdatert: 20.01.2021)

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge hjelper deg med å finne svaret på hva grovfôret ditt koster, og lønnsomhet i mulige tiltak. Prosjektsatsinger i landsdelen setter ekstra fokus på dette temaet nå.

Les mer ›

Rug- og raigrasbeite til mjølkekyr - Spennande prosjekt i Askvoll i sommar

03.07.2020

Harald Ålen driv mjølkeproduksjon med 38 årskyr i Kvammen. «Forsøket» med vårsådd rug og italiensk raigras gav frodig og godt beite til kyr ein månad etter såing.

Les mer ›

Forskjellig strengbredde ga liten effekt på fortørking av gress

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Fortørking av gras gir mange fordeler som billigere transport, mindre lagringsplass, mindre plastforbruk, bedre handtering og mer stabil kvalitet.

Les mer ›

Oversikt over grasarter og sorter til eng og beite i nord

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Lista er en oversikt over grasarter og sorter som såvare til eng og beite i nord i 2020.

Les mer ›

Har jorda en egen helse?

15.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Hvor viktig er det egentlig å ta vare på jordas funksjoner? Hvordan kan du som bonde på best mulig måte forvalte jordas økosystem? Hva er god jordhelse?

Les mer ›

Myr og nydyrking - hva er mulig å få til?

22.01.2021 (Oppdatert: 22.01.2021)

Er all nydyrking av myr forbudt? Dette spørsmålet får vi ofte og det korte svaret er nei. Dette er ikke et absolutt forbud, det er flere unntak i forskriften.

Les mer ›

GROVFÔR OG VALG AV VEKSTER

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Egenprodusert grovfôr er den viktigste innsatsfaktoren i det norske husdyrholdet. Det er heller ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen.

Les mer ›

Grovfôret smakte best på Jæren i 2020

14.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Vi får noen overraskelser når vi ser på grovfôret i Rogaland for 2020. 1.

Les mer ›

Bestill såvare i tide

11.12.2020

Vi har vinter og dvaletid, men nå er det tid for å planlegge og forberede neste vekstsesong. Du har planer om nytt gjenlegg.

Les mer ›

Bevaring ved bruk – Nye lokalsortar i engvekstene timotei, engsvingel og raudkløver

11.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Timotei, engsvingel og raudkløver er viktige arter i enga og til alle tider har bøndene prøvd å utvikle og tilpasse sortar som er godt tilpassa lokalklimaet.

Les mer ›

Jord, drenering og klimagassutslepp

11.12.2020 (Oppdatert: 15.12.2020)

Det er mange tiltak som kan iverksettast på garden, som er god agronomi og som også er gode miljø- og klimatiltak. NIBIO, NMBU, NLR og NORSØK har i samarbeid produsert eit hefte som vurderer dette.

Les mer ›

Kveke – venn eller fiende?

11.12.2020

Kveka har vært utskjelt i mange år. Og det med god grunn, spesielt i korndyrking. Men er den egentlig et stort problem i enga?

Les mer ›

Beitepussing med tohjuls slåmaskiner

11.12.2020

For å fremje tilveksten og få eit høgtytande beite, er det svært viktig med godt stell. Beitepussing er ein sentral del av beiteskjøtselen.

Les mer ›

Årets grovfôr

10.12.2020

Snittverdi frå 1. slått av årets grovfôr i Vestland fylke syner eit tørt og energirikt fôr med «normale» mengder fiber.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.