Hvetekvalitet er mer enn falltall og proteinklasse

Nye forsøk tyder på at fusarium kan være årsaken til at hvete ikke holder målene til matkvalitet.

Les mer ›

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Krossing av korn

Sannsynligheten for at en del av kornet i Trøndelag ikke når fullmodningsstadiet er en realitet.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan være et alternativ hvis åkeren ikke blir fullmoden. Kravet til vekstsesong reduseres med tre uker i forhold til fullmodning.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

helsæd et godt strukturfôr

Grønnfôr er korn eller korn og belgvekster som høstes omkring skyting. Helsæd er korn eller korn og belgvekster som høstes ved deigmodning. Både strået og akset høstes i en masse.

Les mer ›

Helsæd og tidlig slått gras

Korn kan høstes som grovfôr med godt resultat på mange stadier i utviklinga, og både bygg og havre kan brukes.

Les mer ›

Selen til slaktegris

Sammen med Felleskjøpet Fôrutvikling har vi i Norsk Landbruksrådgiving Oppland kjørt et fôringsforsøk med Selenberiket bygg til slaktegris.

Les mer ›

Aminosyresammensetningen i korn

Kornet må tilfredstille de enæringsmessige krav som stilles til fôr for ulike dyreslag og produksjoner. Artikkelen er skrevet av Mauritz Åssveen ved Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer ›

Bruk av norske kraftfôrråvarer til husdyr

For å sikre avsetningen av norske kraftfôrråvarer vil det bli nødvendig å øke innholdet av omsettelig energi i korn ved seleksjon av sorter, også nakne kornsorter, samt fysisk avskalling av havre.

Les mer ›

Fôrverdien av spirt korn

I denne artikkelen fra Danmark med bruk av grodd hvete til gris konkluderes det med at groing i akset gir et tørrstofftap på 13 - 20 %. Fôrverdien per kg korn endres imidlertid lite.

Les mer ›