Aktuelt om soppbekjemping, vekstregulering, insekt og N-gjødsling i korn

21.06.2019

En regnrik værtype har lagt grunnlaget for angrep av bladflekksjukdommer i bygg og kveite og spragleflekk i bygg. Men til nå er angrepa små. Hovedstrategien er derfor forebyggende bekjemping.

Les mer ›

Sopp, vekstregulering og insekt i korn - dagsaktuelt i korn sådd før 1. mai.

21.06.2019

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i kornåkrene i Trøndelag, men vi har fått nedbør med jamne mellomrom.

Les mer ›

Ty til terskler før tiltak

22.06.2017

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse.

Les mer ›

Mye kålmøll

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er mye kålmøll i åkrene, og vi får endel spørsmål om den.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

24.05.2016 (Oppdatert: 25.05.2016)

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

03.05.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Nematoder i korn

23.10.2015

Årets vekstsesong har vist at mange har problemer med nematoder. Nematoder kan gjøre skade på alle kornartene.

Les mer ›

Stor sverming av stankelbein

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det var stor sverming av stankelbein på kysten av Sunnmøre, tidleg i juni. Dette var arten "Tipula unca", og ikkje den meir frykta "Myrstankelbein".

Les mer ›

Bladminerflue i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Storsverming i enkelte områder i år. Etter fleire år med moderate angrep av bladminerfluga i korn, ser det ut til at bladminerfluga i noen områder har ”ein god sesong” i år.

Les mer ›

Bladminerfluer i vårkorn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kort om biologi, skadeterksler og kjemisk bekjempelse av bladminerfluer i vårkorn. Bildet over: Skader pga bladminerfluer kan i første øyekast forveksles med grå øyeflekk. Foto:

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

23.08.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Egg på hegg – fare for angrep av havrebladlus til sommeren?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Havrebladlus kan suge på en rekke kulturplanter bl.a. korn og potet. Dette svekker planten og kan også overføre virus.

Les mer ›

Kan ei betre forvaltning minske HJORTESKADE?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eit verktøy for å objektivt vurdere avlingstap på eng er snart klart til bruk, noko som kan brukast både for å få betre forvaltning og eventuelt som grunnlag for kompensasjon til dei med mest skade.

Les mer ›

Korncystenematoder

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bildet viser et område på Brekstad med et tydelig lysere område som en antar har korncystenematoder (Foto:

Les mer ›

Rotgallnematode, korncystenematoder og andre nematoder i korn

19.08.2010 (Oppdatert: 20.06.2018)

John Ingar Øverland i Vestfold Forsøksring har skrevet denne artikkelen om nematoder i korn.

Les mer ›

Rotgallnematode, korncystenematoder og andre nematoder i korn

11.08.2010 (Oppdatert: 16.08.2019)

Skader av korncystenematode, rotgallnematode og frittlevende nematoder. Uttak av prøver for diagnose.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Bladlus i korn, forekomst og varsling

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Artikkelen tar for seg bladlusartene, lusas naturlige fiender og forekomst og varsling av bladlus i Norge.

Les mer ›

Bladminerflue

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Les om minerflue i korn og gras. Biologi, bekjempingsterskler etc.

Les mer ›

Bladlus i korn

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Les artikkelen skrevet av Arild Andersen. Den inneholder det du trenger å vite om bladlus i korn. I tillegg finner du omtale av skadeterskelene i eget dokument.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.