Ty til terskler før tiltak

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse.

Les mer ›

Mye kålmøll

Det er mye kålmøll i åkrene, og vi får endel spørsmål om den.

Les mer ›

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Nematoder i korn

Årets vekstsesong har vist at mange har problemer med nematoder. Nematoder kan gjøre skade på alle kornartene.

Les mer ›

Stor sverming av stankelbein

Det var stor sverming av stankelbein på kysten av Sunnmøre, tidleg i juni. Dette var arten "Tipula unca", og ikkje den meir frykta "Myrstankelbein".

Les mer ›

Bladminerflue i korn

Storsverming i enkelte områder i år. Etter fleire år med moderate angrep av bladminerfluga i korn, ser det ut til at bladminerfluga i noen områder har ”ein god sesong” i år.

Les mer ›

Bladminerfluer i vårkorn

Kort om biologi, skadeterksler og kjemisk bekjempelse av bladminerfluer i vårkorn. Bildet over: Skader pga bladminerfluer kan i første øyekast forveksles med grå øyeflekk. Foto:

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Egg på hegg – fare for angrep av havrebladlus til sommeren?

Havrebladlus kan suge på en rekke kulturplanter bl.a. korn og potet. Dette svekker planten og kan også overføre virus.

Les mer ›

Kan ei betre forvaltning minske HJORTESKADE?

Eit verktøy for å objektivt vurdere avlingstap på eng er snart klart til bruk, noko som kan brukast både for å få betre forvaltning og eventuelt som grunnlag for kompensasjon til dei med mest skade.

Les mer ›

Korncystenematoder

Bildet viser et område på Brekstad med et tydelig lysere område som en antar har korncystenematoder (Foto:

Les mer ›

Rotgallnematode, korncystenematoder og andre nematoder i korn

John Ingar Øverland i Vestfold Forsøksring har skrevet denne artikkelen om nematoder i korn.

Les mer ›

Rotgallnematode, korncystenematoder og andre nematoder i korn

Skader av korncystenematode, rotgallnematode og frittlevende nematoder. Uttak av prøver for diagnose.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Bladlus i korn, forekomst og varsling

Artikkelen tar for seg bladlusartene, lusas naturlige fiender og forekomst og varsling av bladlus i Norge.

Les mer ›

Bladminerflue

Les om minerflue i korn og gras. Biologi, bekjempingsterskler etc.

Les mer ›

Bladlus i korn

Les artikkelen skrevet av Arild Andersen. Den inneholder det du trenger å vite om bladlus i korn. I tillegg finner du omtale av skadeterskelene i eget dokument.

Les mer ›

Bladlus i korn

Varsling er viktig for å vite om det bør sprøytes mot bladlus i korn. Men vi bør også ha kjennskap til klima og naturlige fiender, for å kunne si noe om bladlusene faktisk blir et problem.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side