Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Sortsomtale rug og rughvete

Sortsomtalen er hentet fra Graminor!

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Høsten 2012 ga noe større mulighet for å så høstonr enn på lenge. Varierende overvintring ga imidlertid lavere høsthveteavlinger enn normalt.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Avlingsnivået i feltet med høstkorn var høyt, og igjen er det hybridsortene i rugs om gjør det sterkest, sammen med rughvetesorten Dinaro

Les mer ›

Prøving av høstrugsorter 2012

Resultatene viser at valget av Palazzo som hovedsort har vært fornuftig i forhold til de sortene som er tilgjengelige.

Les mer ›

Forsøksresultater 2007. Palazzo ny sort fra 2009.

Det har ikke vert offisiell verdiprøving av høstrug i 2008 og 2009. Her finner du resultatene fra den offisielle verdiprøvinga i 2007. Palazzo er en ny sort på det norske markedet fra høsten 2009.

Les mer ›