Økologi – Følger Norge med i timen?

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen/tiden …??

Les mer ›

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Les mer ›

Stiller avlingsnedgangen til veggs

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk.

Les mer ›

Vekstforhold og genetikk avgjør kornavlinga

Ei kornavling er resultatet av kornsortens genestiske potensiale og ytre vekstforhold. Forsøk har vist at økologiske byggavlinger begrenses av et lavt antall aks per kvadratmeter.

Les mer ›

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn?

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Vekstskiftes betydning i ugraskampen

Punktene nedafor er hentet fra svensk rådgiving for vellykket omlegging til økologisk. Det bekrefter det vi vet i Norge.

Les mer ›

Driftsmidler for økologisk jordbruk

Okofunn.no - nystarta nettside for formidling av driftsmidler til økologisk landbruk i Noreg.

Les mer ›

Driftsmidler for økologisk jordbruk

Okofunn.no - nystarta nettside for formidling av driftsmidler til økologisk landbruk i Noreg.

Les mer ›

Jordpakking stjeler avling i økologisk korndyrking

I økologisk korndyrking må det være lett for plantene å finne næringa som er i jorda.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Temaark økologisk korndyrking

Bioforsk Økologisk har i samarbeid med noen enheter i Norsk Landbruksrådgiving utgitt en serie temaark om utvalgte faglige teamaer innen økologisk korndyrking. Temaarkene er sist revidert i 2008.

Les mer ›

Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr

Rapporten omtaler aktuelle proteinvekster i økologisk landbruk og dyrkingen av disse.

Les mer ›