Kornsorter til økologisk dyrking

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking.

Les mer ›

Økologisk sortsprøving

Det ble bra økologiske avlinger i 2015, men litt lavere enn i fjor. I bygg er det i år sorten Rødhette som er beste 6 rader. Mellom 2-radssorter er det mye jevnere mellom flere sorter.

Les mer ›

Økologisk utprøving av byggsorter

2014 var et greit kornår med generelt lite sjukdom i de økologiske kornfeltene, men relativt mye aksknekk, også i toradssortene.

Les mer ›

Frøoverførte sykdommer på korn

Såkorn av god kvalitet er avgjørende for ei vellykka kornavling. I tillegg til god spireevne, er ugras- og sykdomsfri såvare av stor betydning.

Les mer ›

Damp dreper frøoverførte sykdommer

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Les mer ›

Stiller avlingsnedgangen til veggs

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk.

Les mer ›

Økologisk sortsprøving

Til tross for en regnfull forsommer sørget den fine høsten for modent korn med god kvalitet. Det er fortsatt gamle kjente sorter som gjelder i bygg og havre.

Les mer ›

Økologisk prøving av byggsorter

Dette feltet skal vise ulikheter og egenskaper hos forskjellige byggsorter ved økologisk dyrking.

Les mer ›

Økologisk arts- og sortsprøving

Utprøving av sorter på økologisk areal er viktig for å kartlegge hvordan de presterer under varierende dyrkingsforhold. Dette gir verdifull informasjon å ta med seg i valg av sort.

Les mer ›

Lite humler gir lite kløverfrø

Det er en tydelig sammenheng mellom mindre humler og mindre kløverfrø. Dette viser hvor sårbare vi er for miljøendringer og hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet.

Les mer ›

Såkornkvalitet og spiretreghet

Mange får tilbake resultat fra såkornanalyser i disse dager, og det dukker gjerne opp noen spørsmål om hvordan en skal forstå denne analyse.

Les mer ›

Kalkyle på eget såkorn

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Les mer ›

Spiretest såkorn fra 1906

Da Hedmark Landbruksrådgiving flyttet fra Møystad sist vår måtte det ryddes som aldri før. I den forbindelse fant vi igjen korn av ulike sorter og arter.

Les mer ›

Sortsprøving økologisk vårhvete

Graminor prøver ut vårhvetelinjer også for økologisk dyrking. P.g.a. lite sammenligningsgrunnlag tar vi bare med en omtale av aktuelle sorter her. Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete.

Les mer ›

Vårhvetesorter i økologisk dyrking

Zebra er hovedsort ved økologisk dyrking av vårhvete på Romerike. Bastian er fremdeles et tidlig alternativ. Den nye sorten Demonstrant viser gode resultater i årets felt.

Les mer ›

Havresorter i økologisk dyrking

I de økologiske havrefeltene har Hurdal og Ringsaker gjort det best blant de tidlige sortene, både på Romerike og på resten av Østlandet. Blant de sene sortene er Nes en svært aktuell sort.

Les mer ›

Byggsorter i økologisk dyrking

Byggavlingene i feltet på hvam var svært gode i år. Aktuelle byggsorter for økologisk dyrking er Habil og Helium.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for høstspelt

Høstspelt har etter hvert blitt en populær vekst å dyrke i økologisk drift. Det er en nøysom art som gir god økonomi hvis man behandler åkeren riktig.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side