Forsøk i gulrot og potet 2014

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

Les mer ›

Halvseine potetsorter på Østlandet

NLR Oppland har hatt et sortsforsøkfelt på Hadeland i halvseine potetsorter.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

Fakta om potetsorter

Les mer ›

Sortsforsøk i sein potet

Polaris er eneste nye sort i årets forsøk. Sorten er en spesialsort for chips, og utmerker seg med fin stekefarge selv ved lagring ned mot 6 grader.

Les mer ›

Halvseine potetsortar

Det er dei halvseine potetsortane som har størstedelen av marknaden i Norge (80—85 %). I tillegg til agronomiske, kvalitets-, resistens– og brukseigenskapar er lagringsevna meget viktig.

Les mer ›

Halvseine potetsortar 2010

Senna, med mørkeraude langovale knollar, er ein ny og interessant konsumsort frå Danmark som ga ca 30 % høgare avling enn Beate, men den har lågt tørrstoffinnhald, meir enn 4 %lågare enn Beate.

Les mer ›

Halvseine potetsortar 2009

Mozart vart godkjent i 2010 og var med i forsøket for siste gong i 2009. Mozart utmerka seg i feltet på Mæle ved å presentere seg flott og utan skurv

Les mer ›

Potetsorten Asterix

Asterix er en medium halvsein nederlandsk sort, og brukes både til konsumpotet og til pommes frites. Sorten er populær blant forbrukerne, og er den største matsorten i Norge i dag.

Les mer ›

Stabil og god smak - resultater fra potetprosjekt

BAMA kjørte i 2006 i gang et prosjekt for å finne fram til hvordan man kan dyrke fram poteter med en smaksgaranti til forbruker.

Les mer ›

Potetsortene Aslak og Mozart godkjent

Mattilsynet godkjente i møte 24. februar 2010 potetsortene Aslak og Mozart. Aslak er ny og lovende tidlig chipssort, mens Mozart er aktuell i konsummarkedet.

Les mer ›

Potetsorten Beate

Beate er en medium halvsein norsk sort, som brukes både til konsumpotet, pommes frites og til skrelling. Beate representerte tidligere opp i vel 30% av markedet for konsumpotet.

Les mer ›

Potetsorter i økologisk dyrking

Vi hadde kun et demonstrasjonsfelt for poteter til økologisk dyrking på Romerike i 2009. Av de sortene vi prøvde var Tore og N93-7-20(Odin) best i feltet vårt i Eidsvoll.

Les mer ›

Utprøving halvseine potetsorter

Svært høye avlinger og store knoller i feltet på Romerike i år. Folva ga størst salgbar avling både på Romerike og i snitt for 9 felt.

Les mer ›

Kvalitetsproduksjon av mandelpotet

"Potetlefsa" - en praktisk orientert "kokebok" for mandelpotetdyrkere.

Les mer ›

Kvalitetsproduksjon av mandelpotet

"Potetlefsa" - en praktisk orientert "kokebok" for mandelpotetdyrkere.

Les mer ›

Halvseine sorter

Halvseine sorter i dyrking i Norge.

Les mer ›