Kvalitetsstatistikk 2015-2016

Fagforum Potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Her presenteres årets statistikk. Tallene presenteres sammen med gjennomsnittstallene for de siste 8 sesongene.

Les mer ›

Avlingsprognose 2016

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2016 viser et år med historisk høye potetavlinger. Avlingsprognosen viser 42% høyere avling enn fjoråret.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk for potet 2014-2015

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Nå er tallene for sesongen 2014/2015 klare.

Les mer ›

Avlings- og kvalitetsprognose i potet 2015

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2015 viser 21 % lavere potetavling sammenliknet med gjennomsnittet for 2002-2014. Under normale høsteforhold framover vil det dermed komme inn ca. 100.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk – største tap i potetdyrkinga

Fagforum Potet innhenter hvert år opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering.

Les mer ›

Kvalitetsfeil i potet dyrket i 2012

Det er store utfordringer i norsk potetproduksjon. Arealene reduseres og salget av konsumpoteter har sterk konkurranse fra import.

Les mer ›

Avlings- og kvalitetsprognoser i potet 2014

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret.

Les mer ›

Grønne knoller gir størst verditap

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Lagertall for potet 1/11/2012

Første lagertelling for årets potetavlinger viser at det er lite poteter på lager. Tellingen 1. november viste 5 % mindre poteter på lager nå en på samme tid i 2011.

Les mer ›

Prøving av nye potetsorter i Norge

Potetsorter prøvedyrkes i Norge før de settes inn i ordinær produksjon. Oftest settes de inn i såkalt verdiprøving.

Les mer ›

Potetavlinger 2012 - prognose

For hele landet samlet forventes det i år 12% lavere avling enn i 2011. Matkvaliteten på årets avling lover ganske bra, men det kan forventes en del skurv og vekstsprekk noen steder.

Les mer ›

Alarmerende utvikling i potetdyrkinga i nord

For omlag 20 år siden ble det slått potetalarm i Nordland. Det var registrert en betydelig nedgang i potetproduksjon i fylket.

Les mer ›

Jordleia øker for potetprodusenter

Prisen for leie av jord til potetdyrking øker mest, viser tallene fra årets jordleieundersøkelse. Statens Landbruksforvaltnings undersøkelse viser at jordleieprisene øker litt fra 2011.

Les mer ›

Lite norske poteter på lager

Siste lagertelling viser en nedgang på 28 prosent for konsumpotet i forhold til tilsvarende telling 1/3/2011. For industripotet viser lagertellinga en nedgang på 27%.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Resultater vintertest 2011 (egen avl)

Resultater fra vintertesten av settepoteter av egen avl 2011 viser at mange av settepotetpartiene som er tenkt brukt i 2012 har høyt innhold av PVY og PVA.

Les mer ›

Statistikk over kvalitetsfeil på potetavlinga fra 2010

Kvalitetsstatistikken for avlinga fra 2010 er klar fra Fagforum Potet. Faktorer som gir størst veriditap i norsk potetproduksjon er fortsatt grønne poteter, mekaniske skader og skurv.

Les mer ›

Lagertall potet 1/11/2011

Statens landbruksforvaltning melder om laveste lagertall for potet på 10 år. Lagringskvaliteten vil fortsatt være usikker framover, som følge av vanskelige innhøstingsforhold. Tellingen per 1.

Les mer ›

Avlingsprognose i potet 2011

Årets graveprøver i 81 åkre er ferdig høstet. Resultatene er klare, og gir oss forventninger om 12% høyere avling enn fjoråret.

Les mer ›

Vi spiser fem kg mindre poteter

Forbruket av ferske poteter har gått ned med ca fem kg per person i løpet av ti år, fra 30,5 kg i 2000.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side