Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg.

Les mer ›

Norske settepoteter er fri for PCN

Strenge norske regler gjør at Norge fortsatt kan produsere settepoteter. I andre land finst det snart ikke områder uten potetcystenematodar (PCN).

Les mer ›

Trusler mot tomat- og potetproduksjon fra prydplanter

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) kan angripe og føre til betydelig avlingstap i bl.a. potet og tomat. Det er økt risiko for å få inn smitte med prydplanter.

Les mer ›

Fagmøte på potet - foredrag

"Nytt innen potet 2012" var tittelen på møtet og tema var kampen mot tørråte, kartlegging av PCN i Vestfold, PCN-Bransjestandard, minipotetproduksjon og "Ny stengleråte" .

Les mer ›

Strategi for å unngå import av nye alvorlige skadegjørere

Økt internasjonal handel med planter og formeringsmateriale vil gi økt fare for at alvorlige skadegjørere kan innføres og etablere seg her i landet.

Les mer ›

Nasjonal bransjestandard for PCN på plass

Potetbransjen har utarbeidet en nasjonal bransjestandard for PCN (potetcystenematode). Mattilsynet har vurdert og anerkjent den, i samråd med representanter for næringa.

Les mer ›

Trusler mot tomat- og potetproduksjon fra prydplanter

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) kan angripe og føre til betydelig avlingstap i bl.a. potet og tomat. Det er økt risiko for å få inn smitte med prydplanter.

Les mer ›

Veileder for prøvetaking for potetcystenematode (PCN)

Mattilsynet har utarbeidet en veileder for hvordan det skal tas ut jordprøver til testing for PCN i saker der Mattilsynet har fattet et vedtak.

Les mer ›

Foredrag fra Bransjemøte i potet 27/10

Torsdag 27/10/2011 var potetbransjen samlet til det årlige bransjemøte i Fagforum potet. Nasjonal bransjestandard for PCN og settepotetsituasjonen for 2012 var hovedtema.

Les mer ›

Sjeldnere testing for PCN

Anbefalingen av testhyppighet for eiendommer med påvist gul PCN er justert i forslaget til Nasjonal bransjestandard for PCN.

Les mer ›

Forvaltningspraksis for PCN revidert

Fra Mattilsynet har det kommet nye reviderte retningslinjer til Forvaltningspraksis for PCN.

Les mer ›

Nasjonal Bransjestandard for PCN

Arbeidet med nasjonal bransjestandard for PCN er avsluttet av arbeidsgruppa.

Les mer ›

Danske potetprodusenter tatt for prisjuks

Danske potetdyrkere er bøtelagt for manipulering av potetprisen. Produsentforeningen "Dansk Kartoffel Producentforening" risikerer å bli nedlagt etter at den fikk ei bot på 500 tusen danske kroner.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Ny Forvaltningspraksis for PCN

Mattilsynet har vedtatt en revidert Forvaltningspraksis for PCN. Denne omfatter også annen planteproduksjon. Ny versjon trer i kraft umiddelbart (14/04/2011).

Les mer ›

Høring Forvaltningspraksis lys ringråte

Forvaltningspraksis for lys ringårte skal revideres (siste gang var 1999). Høringsfristen er 31. mars 2011.

Les mer ›

Kriterier for Norsk Akevitt

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kriterier for akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt”. Regelverket trer i kraft 1.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN - Forslag klart

Fagforum Potet har laget et forslag til Bransjestandard for PCN. Det viktig at hele potetbransjen engasjerer seg og enes om et endelig forslag innen nyttår.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›

Retningslinjer for offisiell verdiprøving av potet

Potetsorter (-kloner) skal dyrkes ett år i felt (karantene- eller oppformerings-) før de går inn i en 3-årig offisiell verdiprøving. De kan deretter godkjennes for norsk offisiell sortsliste.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side