Usikker byggegrunn?

26.02.2021

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30.12.20 har sjokkert oss og fått mange til å spørre: Er det farlig grunn der jeg vil bygge? Hva må til for at jeg kan sette i gang?

Les mer ›

Planer om byggearbeider - tenk på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen (SHA)

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Som byggherre på bygge- og/eller anleggsplass, har en ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til gjeldene forskrift – byggherreforskriften, som gjelder også ved ombygging.

Les mer ›

Tilpassing for ku og kalv i mjølkekufjøsen

21.01.2021 (Oppdatert: 21.01.2021)

Ein lausdriftsfjøs av den typen som har vore bygt siste 20 åra, er normalt ikkje bygt for at ku og kalv kan gå i lag utover ei kort tid i fødebingen.

Les mer ›

Hvordan fange rotter og mus?

30.11.2020

Musejakt er som annen jakt; kunnskap og erfaring trengs for å bli tilstrekkelig effektiv. Små detaljer har ofte stor betydning for resultatet når man skal bli kvitt gnagere.

Les mer ›

Tilbygg til geitfjøs med utvendig renovering av eksisterende bygg

18.11.2020

Magnus Bergstad i Målselv kommune har utvidet geitfjøset sitt, og renovert eksisterende bygg utvendig. God dialog mellom tiltakshaver, planlegger og entreprenør har vært viktig.

Les mer ›

Driv du mjølkeproduksjon i båsfjøs?

01.11.2020

Nye krav i 2024 og 2034 – kva bør du tenkje på alt no?

Les mer ›

Bygget lettdrevet og framtidsrettet tørke med kanal under gulvet

18.09.2020

– Jeg ville gjerne ha ei tørke som var fleksibel og hadde god kapasitet. Derfor falt vi ned på denne løsningen – der hele tørkearealet er en sammenhengende flate, forteller Erling Gjessing.

Les mer ›

Bygget lettdrevet og framtidsrettet tørke med kanal under gulvet

22.09.2020 (Oppdatert: 09.12.2020)

– Jeg ville gjerne ha ei tørke som var fleksibel og hadde god kapasitet. Derfor falt vi ned på denne løsningen – der hele tørkearealet er en sammenhengende flate, forteller Erling Gjessing.

Les mer ›

Tiltak mot rustangrep på fjøsinnreiing

25.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

I medlemsbladet vårt Ringreven 2019-2 skreiv vi om driftsbygninga til Arne Andreassen på Daugstad der det var kraftige rustangrep på innreiing og utstyr i kontakt med gjødsel.

Les mer ›

Feiande flott bygg til sau og røktar

20.03.2020 (Oppdatert: 15.04.2020)

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle.

Les mer ›

Massive rustangrep på innreiinga i ny fjøs

23.01.2020

- Det var eit sjokk å oppdage omfattande rustangrep på innreiinga etter allereie to år, seier Arne Andreassen. Den nye fjøsen var ikkje meir enn to år gammal sist sommar.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Storslettet Fellesbeite

10.01.2020

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Rita og Knut Flatvad

10.01.2020

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Rune Skeide

09.01.2020 (Oppdatert: 10.01.2020)

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Roger Håseth

09.01.2020

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Langhol gård

09.01.2020

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Ørskog samdrift

09.01.2020

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Presentasjon av eksempel på løsning av mosjonskrav til melkekyr - Midøy samdrift

09.01.2020

Presentasjon av en av ni melkebruk som gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal del 1" viste frem gode løsninger på mosjonskravet til melkekyr til inspirasjon til andre.

Les mer ›

Gjenbruk og bevaring av ledig gårdsbebyggelse

02.01.2020 (Oppdatert: 09.01.2020)

På verdensbasis står bygninger for 40 % av energibruken og 40 % av klimagassutslippene målt i CO2 -ekvivalenter.

Les mer ›

Er kraftfôrsiloen din trygg?

04.11.2019

Du tenker sannsynligvis ofte på hvordan du og dine unngår ulykker i gårdsdriften. Men det er også viktig å sørge for trygge forhold for de som kommer utenfra. For eksempel ved leveranse av kraftfôr.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.