Rimeligere driftsbygninger

Nye driftsbygninger i landbruket er ofte for dyre, spesielt for ammekyr og sau. Med god budsjettering og byggeledelse ville prisen bli lavere.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Regelverksendring i økologisk sauehold

Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK arbeider i disse dager med å finne gode og rimelige løsninger for å innfri EUs krav om tett og trekkfri liggeplass for sau, i økologisk drift.

Les mer ›

Roundhouse – nybygg tilpasset jordliv og dyr

Harry og Chonda Luring driver økologisk med ca 95 kyr i Onstwedde nordøst i Nederland. De har en mjølkeleveranse på ca 650.000 l.

Les mer ›

Hvilket liggeunderlag foretrekker sauen?

I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd og hva dyrene selv ønsker.

Les mer ›

Logistikk i fjøset og på gården

Et moderne produksjonsanlegg til melkeproduksjon skal være rasjonelt. Det skal være mulig å produsere mange kg melk pr. arbeidstime i fjøset uten å bli overarbeidet.

Les mer ›

Møter framtida i nytt fjøs

Anita og Jon Olav Holte på Austistua Øye planlegg å bygge robotfjøs til 55–60 mjølkekyr. Å leggje ned drifta er ikkje noko godt alternativ.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Storfebygg

Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

Les mer ›

Spedgristap og utforming av fødebinge

Antall og plassering av drikkenipler kan ha effekt på spedgristap, mens vernebøyler ikke ser ut til å tjene sitt formål, hevder bacheloroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), våren 2014.

Les mer ›

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

Les mer ›

Valg av entrepriseform ved bruksutbygging

Bygging av driftsbygninger i landbruket involverer flere aktører (figur 1) og hvordan forholdet mellom disse er organiserer vil ha betydning for styring av kvalitet og økonomi, samt fordeling av risiko og ansvar i et byggeprosjekt. Denne artikkelen har til hensikt å belyse de viktigste forskjellene.

Les mer ›

Utbygging eller endring

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få strukturert dette i strømmen av daglige gjøremål.

Les mer ›

Utbygging eller endring

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få strukturert dette i strømmen av daglige gjøremål.

Les mer ›

Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid.

Les mer ›

Import av mjølkerobot frå Danmark

I fjor kjøpte han ein 10 år gammal Lely mjølkerobot direkte frå Danmark og fekk den installert på garden på Lepsøya i Haram. Kostnaden var 240.000 kr.

Les mer ›

Feira bryllaup i nyttsauefjøs

Dei hadde lenge tenkt at dei skulle feire bryllaup heime i Arnegarden når dei skulle gifte seg, og hadde då sett føre seg å sette opp telt på tunet.

Les mer ›

Valgte yrke for livet

Ole Marvin Aarstad i Eidsvåg hadde valget mellom å legge ned eller satse på gardsdrifta. Han valgte det siste

Les mer ›

På heimebesøk hos DeLaval

På seinvinteren hadde vi gleda og nytta av å bli invitert av Felleskjøpet på studietur til hovudkvarteret til Delaval som ligg i Tumba rett utanfor Stockholm.

Les mer ›

Fest med Fjøssystemer og Lely

- Det bør bli årvisst og gjerne sirku¬lere rundt i landet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side