Fra drøm til virkelighet

Kåre Grindland, melkeprodusent i Finsland, gikk en stund med tanker om å bygge nytt ammekufjøs. Etter flere runder med økonomi- og byggrådgiver fra NLR står han nå med ferdig grunnarbeid.

Les mer ›

Solenergi i landbruket?

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Les mer ›

Asbjørn Dahlen i Gjemnes bygger ammekufjøs av eigen skog

Det bør ikkje vere uventa at Asbjørn Dahlen i Osmarka bygg seg ein fjøs konstruert for mest mogeleg bruk av materialar frå eigen skog.

Les mer ›

Linda Elstad og Roger Andersen på Fannrem har kyr i conteinerfjøs og okser i nyfjøs

Ein enkelt fjøs bygt opp av containerar med tak og veggar rundt er konstruksjonsmåten for ammekufjøsen på garden deira på Fannrem. Så har fôringsoksane fått plass i ein nyare fjøs bygt av slepplaft.

Les mer ›

Øyvind Nesdal og Marit Vemundstad, Rissa driver i eit ombygd fjøs frå 1970

Opprinneleg var dette eit mjølkefjøs, og rundt 2008 vart det bygt om til sau.

Les mer ›

Hans Otto Stjern i Bjugn fordeler kalvinga for å fordele arbeidet

Som I.mek-seljar i Felleskjøpet vart det for stritt å kombinere med ammeku og berre vårkalving, fortel Hans Otto Stjern.

Les mer ›

Hos Olav Aune på Røv i Surnadal skjer kalvingane i fellesarealet

Eg er noko plaga med kondens frå taket, noko det ikkje skulle vere, seier Olav Aune. Utover det er han godt nøgd med den uisolerte fjøsen for ammekyr frå 2006.

Les mer ›

Nordisk byggtreff i Finland

Planleggarar av landbruksbygg i Norden møtest annakvart år til "Nordisk byggtreff". I år var dette lagt til Østerbotn i Finland med Vasa som utgangspunkt.

Les mer ›

Bygger ammekufjøs av eigen skog

Det bør ikkje vere uventa at Asbjørn Dahlen i Osmarka bygg seg ein fjøs konstruert for mest mogeleg bruk av materialar frå eigen skog.

Les mer ›

Gjødselporten berga dyra då fjøsgolvet fall saman

Av dei verste mareritta for ein bonde er nok brann i fjøsen, men det ligg ikkje langt unna når fjøsgolvet sviktar og dyra hamnar i gjødselkjellaren.

Les mer ›

Ingvar Torjul på Tingvoll bygger plansilo av "legoklosser"

- Ja, dette er Lego for store gutar, seier Ingvar Torjul på Vågbø i Tingvoll.

Les mer ›

Nytt oksefjøs hos Elstad og Andersen på Fannrem

Ein enkelt fjøs bygt opp av containerar med tak og veggar rundt er konstruksjonsmåten for ammekufjøsen på garden deira på Fannrem. Så har fôringsoksane fått plass i ein nyare fjøs bygt av slepplaft

Les mer ›

Nessa og Wemundstad i Rissa med ombygd fjøs frå 1970

Opprinneleg var dette eit mjølkefjøs, og rundt 2008 vart det bygt om til sau.

Les mer ›

Hans Otto Stjern i Bjugn fodeler kalvingene for å fordele arbeidet

Som I.mek-seljar i Felleskjøpet vart det for stritt å kombinere med ammeku og berre vårkalving, fortel Hans Otto Stjern.

Les mer ›

Høg plassutnytting hos Steinar Lium på Ørlandet

Det er ikkje mykje plass til overs i fjøsane til Steinar Lium, for her er plassen i alle samanhengar godt utnytta. Til dømes vert ein av siloane brukt som husdyrrom og den andre til gardsverkstad.

Les mer ›

Olav Aune på Røv i Surnadal -lar kyrne kalve i fellesarealet

Eg er noko plaga med kondens frå taket, noko det ikkje skulle vere, seier Olav Aune. Utover det er han godt nøgd med den uisolerte fjøsen for ammekyr frå 2006.

Les mer ›

Rimeligere driftsbygninger

Nye driftsbygninger i landbruket er ofte for dyre, spesielt for ammekyr og sau. Med god budsjettering og byggeledelse ville prisen bli lavere.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Regelverksendring i økologisk sauehold

Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK arbeider i disse dager med å finne gode og rimelige løsninger for å innfri EUs krav om tett og trekkfri liggeplass for sau, i økologisk drift.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 Neste side