Opppsummeringsmøte grønnsaker i Lier 2018 - presentasjoner

29.11.2018 (Oppdatert: 30.11.2018)

28.november 2018 ble årets oppsummeringsmøte innen kålvekster, salater og sellerier m.m. avholdt på Foss gård i Lier. Dette er et gratisarrangement for NLR Vikens grønnsaksprodusenter.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av løkflue i Norge

06.04.2018

For å kunne bekjempe løkflua som er på frammarsj i flere løkdistrikt i Norge, må man klare å forutsi når flua svermer.

Les mer ›

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 09.04.2018)

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 09.04.2018)

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Grøntproduksjon i Fjellandbruket

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Klimamessig ligg Oppdal litt på grensa når det gjeld produksjon av grønnsaker.

Les mer ›

Frisk Salat - prosjektet avsluttet

29.02.2016 (Oppdatert: 07.03.2016)

Prosjektet Frisk Salat i Rogaland, Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse ble avsluttet ved utgangen av 2015, etter tre år med studier av soppsjukdommen forårsaket av Sclerotinia spp. i salat.

Les mer ›

Nitrat i plantesaft og jord

26.02.2016 (Oppdatert: 07.03.2016)

Med ønske om å finne bedre metoder for å bestemme behovet for delgjødsling i grønnsaker, ble det sammenlignet ulike analyser i jord og planter fra 9 isbergsalatfelt og 4 hodekålfelt i Norge i 2015.

Les mer ›

Levende matjordprosjektet 2014: Utprøving av ulike typer kompost i økobrokkoli.

29.12.2015 (Oppdatert: 17.02.2016)

Hovedfokuset i prosjektet har vært å gjenskape et levende jordsmonn med et rikt biologisk mangfold. Denne rapporteringen tar for seg resultatene fra forsøk utført i sesongen 2014.

Les mer ›

Salatinspirasjon i England

07.12.2015

Norske salatdyrkere reiste sammen med NLR-rådgiverne i Norge, LOG, Norgro og nordiske rådgivere til England 1.-3. september i år.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

06.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Prosjekter i grønnsaker 2012

18.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

De ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving utfører mange prosjekter i grønnsaker hvert år - her kan du se en oversikt over hvilke grønnsaksprosjekter som blir jobbet med i 2012.

Les mer ›

Fagartikkel fra forskning.no på Gulrotsuger

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel fra www.forskning.no om gulrotsugeren.

Les mer ›

Gode vekstvilkår for grønsaker i år

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Grønsaker er populær mat. Men det er vanskeleg å få tak i lokalproduserte, for det er få som dyrkar grønsaker i Hordaland. NLR Hordaland har planta/sådd ulike grønsakarter hjå økobonden Knut O.

Les mer ›

LØKsikonet - dyrkningsveiledning for løk

03.04.2012 (Oppdatert: 23.10.2015)

En ny dyrkningsveiledning for løk er nå tilgjengelig på Gartnerhallens nettsider

Les mer ›

Markdag i kålrotprosjektet 2011

20.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Erfaringene med bruk av de nye ugrasmidlene Boxer og Centium i sådd kålrot var et av temaene på markdagen i kålrotprosjektet.

Les mer ›

Egen hjemmeside for prosjektet "Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt"

14.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Det meste av norskdyrket frukt og grønt (inkludert potet) blir lagret. Lagringstapene er til dels store, anslagsvis 10-30%.

Les mer ›

Prosjekter i grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving pr. 15. desember 2010

15.12.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det blir produsert mye kunnskap med tema grønnsaker i form av prosjektarbeid i de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Markdag i kålrotprosjektet

07.09.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ugrasbekjempelse i kålrot har høyeste prioritet i kålrotprosjektet. Av demonstrasjonene på markdagen knyttet det seg stor interesse for ugrasroboten som er under utvikling av Adigo AS.

Les mer ›

Prosjekter i grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving pr. 27. nov. 2009

27.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det blir produsert mye kunnskap med tema grønnsaker i form av prosjektarbeid i de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Aktiviteter i kålrotprosjektet 2008

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Aktiviteten i kålrotprosjektet i 2008 vil bli fokusert på ugrasbekjempelse. Ansvarlig for den faglige aktiviteten er Kari Aarekol i Jæren Forsøksring.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.