Integrert bekjempelse av løkflue i Norge

For å kunne bekjempe løkflua som er på frammarsj i flere løkdistrikt i Norge, må man klare å forutsi når flua svermer.

Les mer ›

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Gårdskompost

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Grøntproduksjon i Fjellandbruket

Klimamessig ligg Oppdal litt på grensa når det gjeld produksjon av grønnsaker.

Les mer ›

Frisk Salat - prosjektet avsluttet

Prosjektet Frisk Salat i Rogaland, Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse ble avsluttet ved utgangen av 2015, etter tre år med studier av soppsjukdommen forårsaket av Sclerotinia spp. i salat.

Les mer ›

Nitrat i plantesaft og jord

Med ønske om å finne bedre metoder for å bestemme behovet for delgjødsling i grønnsaker, ble det sammenlignet ulike analyser i jord og planter fra 9 isbergsalatfelt og 4 hodekålfelt i Norge i 2015.

Les mer ›

Levende matjordprosjektet 2014: Utprøving av ulike typer kompost i økobrokkoli.

Hovedfokuset i prosjektet har vært å gjenskape et levende jordsmonn med et rikt biologisk mangfold. Denne rapporteringen tar for seg resultatene fra forsøk utført i sesongen 2014.

Les mer ›

Salatinspirasjon i England

Norske salatdyrkere reiste sammen med NLR-rådgiverne i Norge, LOG, Norgro og nordiske rådgivere til England 1.-3. september i år.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Prosjekter i grønnsaker 2012

De ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving utfører mange prosjekter i grønnsaker hvert år - her kan du se en oversikt over hvilke grønnsaksprosjekter som blir jobbet med i 2012.

Les mer ›

Fagartikkel fra forskning.no på Gulrotsuger

Artikkel fra www.forskning.no om gulrotsugeren.

Les mer ›

Gode vekstvilkår for grønsaker i år

Grønsaker er populær mat. Men det er vanskeleg å få tak i lokalproduserte, for det er få som dyrkar grønsaker i Hordaland. NLR Hordaland har planta/sådd ulike grønsakarter hjå økobonden Knut O.

Les mer ›

LØKsikonet - dyrkningsveiledning for løk

En ny dyrkningsveiledning for løk er nå tilgjengelig på Gartnerhallens nettsider

Les mer ›

Markdag i kålrotprosjektet 2011

Erfaringene med bruk av de nye ugrasmidlene Boxer og Centium i sådd kålrot var et av temaene på markdagen i kålrotprosjektet.

Les mer ›

Egen hjemmeside for prosjektet "Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt"

Det meste av norskdyrket frukt og grønt (inkludert potet) blir lagret. Lagringstapene er til dels store, anslagsvis 10-30%.

Les mer ›

Prosjekter i grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving pr. 15. desember 2010

Det blir produsert mye kunnskap med tema grønnsaker i form av prosjektarbeid i de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Markdag i kålrotprosjektet

Ugrasbekjempelse i kålrot har høyeste prioritet i kålrotprosjektet. Av demonstrasjonene på markdagen knyttet det seg stor interesse for ugrasroboten som er under utvikling av Adigo AS.

Les mer ›

Prosjekter i grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving pr. 27. nov. 2009

Det blir produsert mye kunnskap med tema grønnsaker i form av prosjektarbeid i de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Aktiviteter i kålrotprosjektet 2008

Aktiviteten i kålrotprosjektet i 2008 vil bli fokusert på ugrasbekjempelse. Ansvarlig for den faglige aktiviteten er Kari Aarekol i Jæren Forsøksring.

Les mer ›

Målselvnepe - det nordnorske eplet - prosjektrapport 2007

Målselvsnepe er et lokalt produkt, med mulighet for god lønnsomhet hos de som leverer kvalitet.

Les mer ›