Vinterdekking av jordbær

For mange er no tida inne for å førebu jordbærfelta til vinteren. Jordbærplanta er utsett for vinterskade og allereie ved -4-5°C kan det oppstå skadar som går ut over avlinga neste sesong.

Les mer ›

Utprøving av jordbærsorter i Nord-Norge 2014 - 2016

I dette prosjektet ble 3 identiske sortsfelt anlagt i Alta, Målselv og Sør-Troms.

Les mer ›

Krevende skadedyrsprøyting om vinteren

Selv om vi skriver desember i kalenderen, er ikke sprøyta pakket bort. Bringebærprodusent Rune Hagelund, i Gaupen i Ringsaker, er ute for å bekjempe én av de store skadegjørerne i sin produksjon:

Les mer ›

Jordbærsorter og planter

Etter at det i år ble åpnet for import av jordbærplanter fra utlandet, er det mange typer planter å velge mellom, og noen flere sorter.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hageblåbær?

I forskingsprosjektet «Økt norsk produksjon av hageblåbær» 2015 – 2018 arbeider vi med å få til sikker lønnsom kvalitetsproduksjon av hageblåbær.

Les mer ›

Stikkelsebær for friskt konsum

Dyrkingsmetoden går ut på å forme stikkelsbærplantene som espalier (hekker), noe som gjør høstearbeidet langt enklere og raskere.

Les mer ›

Stor spredning av rød marg i jordbær

Den fryktede soppsjukdommen rød marg (Phytophthora fragaria var. Fragaria) ble i fjor sommer påvist hos en rekke nye jordbærprodusenter på Østlandet.

Les mer ›

Snart nok bringebær?

Produksjonen av bringebær til friskkonsum har vært en suksesshistorie her i landet den senere tid, etter at sorten Glen Ample fikk et visst omfang i produksjonsmiljøene tidlig i dette årtusen.

Les mer ›

Bladprøver, klorofyllmåling og nitratmåling i bær

Det er utført ei rekke bladprøvar, nitratmålingar og klorofyllmålingar i jordbær og bringebær i Agder, Sogn og Fjordane og Møre.

Les mer ›

Jordprøvetaking, kalking og pH

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?

Les mer ›

Smakstest av nye og gamle jordbærsorter 2015

Den nye sorten Nobel vandt både disiplinen visuell attraktivitet samt smakstesten. Prøv den om du treffer på den. En gammel kending Korona fik kam til sitt hår!

Les mer ›

Ulik mengde nedbøyd topp i bringebær i tunnel

Høyest prosent nedbøyd topp gav litt tidligere høsting, størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær sammenlignet med nedbøyd topp i første halvdel av høstesesongen.

Les mer ›

Ulik bestand og gjødsling i bringebær på friland

Tettest bestand og størst mengde N-gjødsling gav størst salgsavling og best økonomi. Det var ikke utslag for kaliumgjødsling.

Les mer ›

Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i jordbær

I nye omfattende testkjøringer er det prøvd mange kombinasjoner av dyser, trykk, kjørefart og innstillinger i forskjellige plantebestander.

Les mer ›

Plantesystem og plantetthet for remonterende økologiske jordbær i plasttunnel

Både i første og andre bærår har alle plantesystem gitt høye salgsavlinger av store flotte bær, høy andel salgsavling, lite frasortert, samt høy omsetning.

Les mer ›

N-gjødsling og soppsprøyting til hageblåbær

Frilandsfeltet gav meget høy salgsavling i alle ledd, og Toro med middels nitrogengjødsling og soppsprøyting gav hele 1941 kg salgsvare/daa.

Les mer ›

N-gjødsling til hageblåbær på friland og i tunnel

Friland ga høyere prosentandel busker med bær enn begge tunnelsystemer. Det var klar tendens til størst salgsavling i kg/busk og i kg/daa ved mellomste N-nivå.

Les mer ›

Manuell og maskinell høsting og sortering av hageblåbær

Høstevogna «Easy Harvester» og maskinelt sorteringsanlegg med automatvekt ble prøvd ut på to sorter, for å se om det ville gi vesentlige besparelser under høsting, sortering og pakking, samt se på hvordan bærkvaliteten ville bli. Etter første prøveår kommer manuell høsting, sortering og pakking best ut.

Les mer ›

Fakta om bær

Fakta om jordbær og bringebær.

Les mer ›

Bærkvalitet og avling ved ulike plantesystem og modningsgrader av Korona og Sonata jordbær

Sonata dyrket på dobbeltrad har gitt høyest salgsavling, størst bær og best nettoøkonomi. Korona har best totalresultater på enkelttrad.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side