Dyrkingsveiledning for åkerbønner

John Ingar Øverland i NLR Viken har skrevet denne dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Den ble sist oppdatert foran 2017-sesongen.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2017

Resultater fra de siste årenes forsøk har gitt grunnlag for å justere dyrkingsveiledningen for åkerbønner.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2012

Kun de tidligste sortene av åkerbønner bør dyrkes i Norge. Columbo var den eneste av sortene i forsøket som var tanninfri.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2011

Den våte vekstsesongen 2011 førte til sterk vegetativ vekst i åkerbønner med påfølgende problemer med legde og gjennomgroing av gras i legda.

Les mer ›

Såmengder og ugrasharving i åkerbønner 2011

I 2011 startet NLR Viken med støtte fra handlingsplanmidler for økologisk landbruk i Vestfold demofelt for å vise effekt av forskjellige såmengder og ugrasharving i økologiske åkerbønner.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2014

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Proteininnholdet er ca 30 % og som råvare for kraftfor kan åkerbønner erstatte import av Soya.

Les mer ›

Såmengder og ugrasharving i åkerbønner 2012

Store såmengder førte til kraftig legde i åkerbønner i 2012. Åkerbønnene tok ingen skade av ugrasharvingen

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2011

Columbo bør fortsatt være hovedsort ved dyrking av åkerbønne på grunn av kombinasjonen av stabil god avling, tidlighet og kvalitet skriver John Ingar Øverland fra NLR Viken og Bjørn Inge Rostad fra NLR SørØst i denne artikkelen.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning åkerbønner

Interessen for dyrking av åkerbønner er økende. Skal en lykkes med denne veksten, er det viktig å kjenne til de spesielle krav den setter.

Les mer ›