Dyrkningsveiledinger

Dyrkningsveiledingeren er på nytt revidert av Bioforsk

Les mer ›

Dyrkingsveiledninger

Bioforsk Øst Landvik har laget en serie dyrkingsveiledninger til alle gras- og kløverarter som frøavles i Norge. Det inkluderer også økologisk dyrking av timotei, engsvingel og rødkløver.

Les mer ›

Håndtering av engfrø om våren.

Vi har klypt fra Vestfold Forsøksrings våronnskriv om engsvingel og timotei, og justert med lokale erfaringer. Frødyrking av kvitkløver er mer utbredt i vårt område.

Les mer ›