Gjødsling og vekstregulering av engsvingelfrøeng 2014

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Vanlig praksis i Norge har vært å vårgjødsle engsvingelfrøenga med 7-9 kg N/daa ved vekststart om våren og vekstregulering med Moddus fra begynnende stråstrekning til flaggbladstadiet.

Les mer ›

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrø

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Frøeng av engsvingel blri som oftest etablert med bygg eller vårhvete som dekkvekst.

Les mer ›

N-tester, hjelpemiddel for delgjødsling i timoteifrøeng

17.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Grindstad frøeng er det mulig å benytte N-tester som et hjelpemiddel til å beregne gjødslingsbehov ved 2.gangsgjødsling.

Les mer ›

Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

27.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Virkningen av urea-basert gjødsel er for usikker til å anbefales til frøeng skriver Lars T. Havstad i denne artikkelen.

Les mer ›

Gjødsling til timoteifrøeng om høsten i gjenleggsåret og om våren i første engår

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Behovet for høstgjødsling i gjenleggsåret avhenger av skuddtettheten. Tynne enger bør gjødsles rett etter høsting av dekkveksten. Vårgjødslinga bør i såfall deles.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.