Høstbehandling av frøeng av sauesvingel

Artikkelen av Trygve S. Aamlid gir klare konklusjoner om hvordan frøeng av sausvingel skal behandles om høsten både når det gjelder halmfjering, pussing og gjødsling.

Les mer ›

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling

Førsteårs frøeng av raigras bør stubbes lavt og frøhalmen fjernes snarest mulig etter tresking for å oppnå maksimale avlinger i andre engår.

Les mer ›

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av strandrør

Frøeng av strandrør bør ikke avpusses om høsten. Det er aktuelt med fjerning av stubb og fjorårets gjenvekst om våren ved brenning eller mekanisk snitting eller fjerning.

Les mer ›

Kjemisk tynning høst eller vår i frøeng av engrapp

Så langt er det ikke grunnlag for å anbefale stripesprøyting med glyfosat i frøeng av engrapp.

Les mer ›