Vellykket seminar om økologisk veksthusproduksjon

Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold.

Les mer ›

Tilbod om økologisk veiledning i 2013

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Les mer ›

Tilbod om økologisk veiledning i 2013

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Les mer ›

Avpussing om forsommere i frøeng av rødkløver

I de klimatisk beste strøkene av landet er det mulig å avpusse rødkløverfrøeng om forsommeren uten at det går ut over frøavling og frøkvalitet. Av Trygve S. Aamlid m.fl.

Les mer ›

Alternativ utnyttelse av førsteårsenga ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel

Utnytting av førsteårsenga til grønngjødsling eller fôrproduksjon gav avlingsøkning i 2. og 3. engår forutsatt at en nøyer seg med to slåtter/avpussinger i 1. engår.

Les mer ›

Kontroll av ugras og skadedyr ved avpussing om forsommeren i økologisk frøeng av rødkløver og alsikekløver

Avpussing til 25-30 cm når rødkløveren er 40-45 cm høy kan være med å redusere forekomsten av blomstrende balderbrå. Avpussing gav ingen effekt på forekomsten av rødkløversnutebille.

Les mer ›