Økologisk regelverk i endring

Regelverket legger føringer for utviklingen av økolandbruket samtidig som regelverket må gjenspeile det som er mulig å få til på grunnlag av den utviklingen som allerede har funnet sted.

Les mer ›

Vellykket seminar om økologisk veksthusproduksjon

Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold.

Les mer ›

Tilbod om økologisk veiledning i 2014

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Les mer ›

Hvor går øko veien?

Markedet vil ha mer økologiske grønnsaker og Statens Landbruksforvaltning skriver i sin rapport at det er potensiale for å øke produksjonen av økologiske agurker og tomater.

Les mer ›

Tilbod om økologisk veiledning i 2011

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingsavtale er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Les mer ›

Finner løsninger i uterommet

Det viktigste i økologisk husdyrhold er å finne gode dyrevelferdsmessige løsninger.

Les mer ›

Økonomisk, agronomisk -økologisk!

Handlingsplanen for å nå målet om 15 % økologisk landbruk peker på mange viktige oppgaver for NLR og forsøksringene

Les mer ›