Avskjeringsgrøfta - den viktigast grøfta vi har!

03.12.2018

Etter ein tørr sommar kom ein våt haust, - veldig våt haust. Vi har hatt periodar med svær høg nedbørsintensitet. Grøftesystemet vårt er igjen blitt sett på prøve.

Les mer ›

Nydyrking eller leie?

28.11.2018

Nydyrking kan være aktuelt på mange bruk som har tilgang på dyrkbare arealer av god kvalitet. Kostnadene må vurderes nøye.

Les mer ›

Dårlig drenering = nitrogentap

27.11.2018

Visste du at når jorda er vannmetta tapes plantetilgjengelig nitrogen til lufta? I ei luftig jord utnyttes næringsstoffene bedre, fordi plantene har mulighet for en optimal vekst.

Les mer ›

Drenering, faktaark

07.06.2018

Agronomiprosjektet i Nord Norge har vært med på å finansiere faktaark om drenering. Arkene er et forsøk på å samle informasjon om ulike sider ved drenering.

Les mer ›

Drenering

23.08.2016 (Oppdatert: 27.04.2018)

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›

Tiltak etter nedbørssommaren 2017

30.01.2018 (Oppdatert: 01.02.2018)

Etter ein sommar med meir eller mindre konstant nedbør har det samla seg mange nye dammar på kjelver og jorder. I mange tilfelle står vatnet rett over grøfta utan å sige ned i jordskiktet.

Les mer ›

Hold dreneringa i orden

19.10.2017

Større nedbørsmengder med hardare intensitet fører til at dreneringssytema våre må vedlikehaldast betre enn vi har vore vante til.

Les mer ›

Oppsummering av jordprosjektet

13.10.2017 (Oppdatert: 13.10.2017)

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Les mer ›

Hydrotekniske tiltak med tanke på biologisk mangfold

23.05.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Det er fullt mulig at tiltak som fungerer godt for jordbruksformål, også legger til rette for biologisk mangfold.

Les mer ›

Hydroteknikk - Tiltak på åpne løp

23.05.2017 (Oppdatert: 30.05.2017)

Tiltak på de utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med åpne løp

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

04.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nedising og isbrann

10.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala.

Les mer ›

Tiltak på dreneringsutfordringer på jordbruksareal

26.04.2017 (Oppdatert: 16.11.2017)

Overskuddsnedbøren må unna så fort som mulig etter regn/snøsmelting; enten på overflata til avløp, eller ned gjennom jorda til ei rør.

Les mer ›

Alt om hydroteknikk - utfordringer og tiltak.

26.04.2017 (Oppdatert: 17.11.2017)

Kulturplantene trenger vann for å produser mat til dyr og folk.

Les mer ›

Grøfting på leid jord

05.10.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting.

Les mer ›

Bruk hausten til drenering

09.09.2016

Det er etter at ein har fått av avlinga i haust at ein vil sjå om det trengst drenering.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Rapport frå to dyrkingsprosjekt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Som rådgjevar og planleggar er det lite som slår det å få besøke ferdige areal ein har vore med på å planlegge.

Les mer ›

Rådgivere på egen gård

15.03.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Når dreneringa ikke virker

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.