Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Løk 2016 - utlegg av foredragene

Oppsummering av nasjonalt og lokalt bakterieråteprosjekt, ny plantevernforordning, vekstskifte og dannelse av norsk løkdyrkerforening sto på dagsorden første dag under Løk 2016.

Les mer ›

Salatinspirasjon i England

Norske salatdyrkere reiste sammen med NLR-rådgiverne i Norge, LOG, Norgro og nordiske rådgivere til England 1.-3. september i år.

Les mer ›

Fagmøte delt gjødsling i radkulturer 21.02.2013-Plansjer

Foredragene fra fagmøtet i delgjødsling i radkulturer ligger her

Les mer ›

Engasjerte og profesjonelle svenske grønnsaksprodusenter

Skåne var mål for grønnsaksrådgivernes årlige fagtur 25. - 26. juni.

Les mer ›

Biologisk plantevern og robotisert ugraskontroll - en revolusjon på gang?

Biologisk plantevern og robotisert ugraskontroll var blant temaene på Bioforsk-konferansen 2011.

Les mer ›

Fagdag hos økologiske grønnsaksprodusenter i Mjøsområdet

Rådgiverne i grønnsaker var samlet til fagdag den 3. august for å utveksle erfaringer og overføre kunnskap mellom konvensjonell og økologiske dyrking av grønnsaker.

Les mer ›

Asparges og asiatiske grønnsaker - foredrag under Bioforskkonferansen 2011

Bioforsk Øst Landvik arbeider med sortsutprøvinger i asparges og asiatiske grønnsaker. På Bioforsk-konferansen i 2011 informerte de om dette arbeidet.

Les mer ›

Fagtur for grønnsaksrådgiverne til Frosta 2011- referat

Nord-Trøndelag med Frosta i høysetet var mål for grønnsaksrådgivernes årlige fagtur 20. og 21. juni.

Les mer ›

Dyrkningsstrategier for rotvekstene knollselleri, rotpersille, pastinakk, rødbete og jordskokk

Rotvekster var tema for GH-skolen i mars. Dyrkningstrategier for rødbete, jordskokk , knollselleri, rotpersille og pastinakk var blant foredragene. Foto: Norsk Landbruksrådgiving SørØst.

Les mer ›

Økologisk grønnsaksproduksjon - foredrag under Bioforskkonferansen

Aktuelle innsatsmidler i økologisk landbruksproduksproduksjon, er de "reine " nok?

Les mer ›

Næringsforsyning til grønnsaker - foredrag under Bioforsk-konferansen 2011

Nye fosfornormer til grønnsaker og bruk av langsomtvirkende gjødselslag var tema under Bioforskkonferansen i februar 2011. Foto: Gerd Guren SørØst

Les mer ›

Kvalitet i grønnsaker

Hvilke faktorer er bestemmende for grønnsakskvalitet? Hvilke effekter har sort, jordtype og gjødsling på avling og kvalitet i gulrot?

Les mer ›

Gulrotdag 15. februar 2010

Gulrotdyrkere og andre interesserte fra Levanger i nord til Jæren i sørvest tok turen til Gardermoen for å diskutere blant annet ugraskamp i gulrot.

Les mer ›

Løk- og gulrotkonferanse i England

Plantevern, lagring, oversikt over produksjon i inn- og utland, utfordringer i produksjonen og forbruk var blant temaene på løk- og gulrotkonferansen i England i november 2009.

Les mer ›