Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon

05.10.2018 (Oppdatert: 09.10.2018)

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Les mer ›

Vanningsteknikk - bedre vannfordeling?

01.06.2018 (Oppdatert: 14.06.2018)

Mange tenker no i disse tørketider å finne fram det gamle vanningsanlegget og starte med vanning. Her er nokre gode råd frå NLR Innlandet som er nokre år gamalt men like fult aktuelt

Les mer ›

Investeringer i ammekuproduksjon

16.05.2018

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

08.05.2018

Denne artikkelen er eit resultat av prosjektet “Hvordan holde bestand av vånd under økonomisk skadeterskel for landbruket”.

Les mer ›

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

11.05.2016

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Tiltak for raskere snøsmelting i år

06.04.2018

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting.

Les mer ›

Meir presis agronomi

22.03.2018

NLR skal vere best i landet på rådgjeving i presisjonslandbruk. Vi skal gi nøytrale råd om kva som er best for deg, samtidig som vi har god kontakt med maskinbransjen.

Les mer ›

Mineralgjødseltyper og priser

16.03.2017

Prisen på gjødsel er stort sett høyere enn på samme tid i fjor. Fullgjødsel og N-gjødsel er blitt 200-250 kr dyrere. Organiske gjødseltyper har en mindre prisøkning.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2018

16.03.2017

I fjor kom den nye kalktypen silisiumkalk på markedet. Generelt er det viktig å kalke.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

22.03.2018

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla i vår, for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Les mer ›

Stor interesse for juletre på Agder

23.03.2018

12 nye juletreprodusenter er klare for å plante til våren. Fjelledelgran er aktuelt for mange.

Les mer ›

Drenering

16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›

Registrere utførte tiltak i Skifteplan Mobil

16.02.2018

Alle som får gjødselplan frå NLR, får òg tilgang til gratis innsynsversjon av Skifteplan mobil. Ta kontakt med den som planlegger din gjødselplan for å komme i gang.

Les mer ›

Skadebeiting av hjort

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være? Det har vært mange runder med registreringer og forslag til tiltak de siste 30 åra. Hjortestammen har vært i jamn vekst.

Les mer ›

Bedriftsutviklingsprisen til Melchiorgarden

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Torunn og Petter i Melchiorgarden i Norddal vann Bedriftsutviklingsprisen i Møre og Romsdal 2017. Det er breidde og omfang på garden til Torunn Ljøen og Petter i Norddal.

Les mer ›

Krav til gjødslingsplan

25.01.2018 (Oppdatert: 25.01.2018)

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Les mer ›

IPT Nordvest As -nytt samvirkeføretak

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

"Inn på tunet – Nordvest SA" er eit nystarta samvirkeføretak som ønskjer å rekruttere medlemmer mellom bønder som driv med, eller ønskjer å drive med det som går under omgrepet "Grøn omsorg".

Les mer ›

Kuas fire mager og det lille hullet

17.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.

Les mer ›

Tingvollost - verdas beste

22.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

- Det har vorte eit eventyr, seier Gunnar Waagen, og stort betre kan det ikkje seiast om gardsysteriet i Torjulvågen i Tingvoll som med all rett kan seie at dei produserer verdas beste ost – «Kraftkar». Trass i enorm etterspurnad frå inn- og utland, er det ikkje aktuelt med produksjonsauke av vesentleg omfang. Å halde oppe kvaliteten i mjølkeproduksjon og ysteri er det viktigaste.

Les mer ›

39 maskinførerkurs i Landbruk Nordvest

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Etter 39 maskinførarkurs med i alt 633 elevar fordelt over 9 år, har instruktør Rune Engen Eberlin takka for seg som instruktør på maskinførarkursa til Landbruk Nordvest.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.