Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Tiltak for raskere snøsmelting i år

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting.

Les mer ›

Meir presis agronomi

NLR skal vere best i landet på rådgjeving i presisjonslandbruk. Vi skal gi nøytrale råd om kva som er best for deg, samtidig som vi har god kontakt med maskinbransjen.

Les mer ›

Mineralgjødseltyper og priser

Prisen på gjødsel er stort sett høyere enn på samme tid i fjor. Fullgjødsel og N-gjødsel er blitt 200-250 kr dyrere. Organiske gjødseltyper har en mindre prisøkning.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2018

I fjor kom den nye kalktypen silisiumkalk på markedet. Generelt er det viktig å kalke.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

Vi oppfordrer til å ta prøve av husdyrgjødsla i vår, for å kunne få en mer optimal gjødsling.

Les mer ›

Stor interesse for juletre på Agder

12 nye juletreprodusenter er klare for å plante til våren. Fjelledelgran er aktuelt for mange.

Les mer ›

Drenering

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›

Registrere utførte tiltak i Skifteplan Mobil

Alle som får gjødselplan frå NLR, får òg tilgang til gratis innsynsversjon av Skifteplan mobil. Ta kontakt med den som planlegger din gjødselplan for å komme i gang.

Les mer ›

Skadebeiting av hjort

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være? Det har vært mange runder med registreringer og forslag til tiltak de siste 30 åra. Hjortestammen har vært i jamn vekst.

Les mer ›

Bedriftsutviklingsprisen til Melchiorgarden

Torunn og Petter i Melchiorgarden i Norddal vann Bedriftsutviklingsprisen i Møre og Romsdal 2017. Det er breidde og omfang på garden til Torunn Ljøen og Petter i Norddal.

Les mer ›

Krav til gjødslingsplan

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Les mer ›

IPT Nordvest As -nytt samvirkeføretak

"Inn på tunet – Nordvest SA" er eit nystarta samvirkeføretak som ønskjer å rekruttere medlemmer mellom bønder som driv med, eller ønskjer å drive med det som går under omgrepet "Grøn omsorg".

Les mer ›

Kuas fire mager og det lille hullet

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.

Les mer ›

Tingvollost - verdas beste

- Det har vorte eit eventyr, seier Gunnar Waagen, og stort betre kan det ikkje seiast om gardsysteriet i Torjulvågen i Tingvoll som med all rett kan seie at dei produserer verdas beste ost – «Kraftkar». Trass i enorm etterspurnad frå inn- og utland, er det ikkje aktuelt med produksjonsauke av vesentleg omfang. Å halde oppe kvaliteten i mjølkeproduksjon og ysteri er det viktigaste.

Les mer ›

39 maskinførerkurs i Landbruk Nordvest

Etter 39 maskinførarkurs med i alt 633 elevar fordelt over 9 år, har instruktør Rune Engen Eberlin takka for seg som instruktør på maskinførarkursa til Landbruk Nordvest.

Les mer ›

På jakt etter bedre avling? -Disse grepene gjør en forskjell

De mest avgjørende faktorene for økt avling er kalking, grøfting, vekstskifte og god jordstruktur. Disse tiltakene har mer effekt enn sortsvalg.

Les mer ›

Et par kritiske spørsmål til biostimulanter

"Biostimulanter" er en fellesbetegnelse for alle organiske eller uorganiske preparater som tilsettes for å styrke planten eller forbedre dens toleranse. Dette kan f.eks.

Les mer ›

Snart tid for gjødslingsplan

Gjødslingsplanen skal være et viktig arbeidsredskap for den enkelte bonde i tillegg til at planen skal tilfredsstille myndighetens krav.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side