Registrere utførte tiltak i Skifteplan Mobil

Alle som får gjødselplan frå NLR, får òg tilgang til gratis innsynsversjon av Skifteplan mobil. Ta kontakt med den som planlegger din gjødselplan for å komme i gang.

Les mer ›

Økte priser på mineralgjødsel

Prisene på mineralgjødsel har steget betydelig nå på nyåret. Det kan lønne seg å bruke tilbudskampanjer som kommer utover våren.

Les mer ›

Skadebeiting av hjort

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være? Det har vært mange runder med registreringer og forslag til tiltak de siste 30 åra. Hjortestammen har vært i jamn vekst.

Les mer ›

Bedriftsutviklingsprisen til Melchiorgarden

Torunn og Petter i Melchiorgarden i Norddal vann Bedriftsutviklingsprisen i Møre og Romsdal 2017. Det er breidde og omfang på garden til Torunn Ljøen og Petter i Norddal.

Les mer ›

Krav til gjødslingsplan

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Les mer ›

IPT Nordvest As -nytt samvirkeføretak

"Inn på tunet – Nordvest SA" er eit nystarta samvirkeføretak som ønskjer å rekruttere medlemmer mellom bønder som driv med, eller ønskjer å drive med det som går under omgrepet "Grøn omsorg".

Les mer ›

Kuas fire mager og det lille hullet

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.

Les mer ›

Tingvollost - verdas beste

- Det har vorte eit eventyr, seier Gunnar Waagen, og stort betre kan det ikkje seiast om gardsysteriet i Torjulvågen i Tingvoll som med all rett kan seie at dei produserer verdas beste ost – «Kraftkar». Trass i enorm etterspurnad frå inn- og utland, er det ikkje aktuelt med produksjonsauke av vesentleg omfang. Å halde oppe kvaliteten i mjølkeproduksjon og ysteri er det viktigaste.

Les mer ›

39 maskinførerkurs i Landbruk Nordvest

Etter 39 maskinførarkurs med i alt 633 elevar fordelt over 9 år, har instruktør Rune Engen Eberlin takka for seg som instruktør på maskinførarkursa til Landbruk Nordvest.

Les mer ›

På jakt etter bedre avling? -Disse grepene gjør en forskjell

De mest avgjørende faktorene for økt avling er kalking, grøfting, vekstskifte og god jordstruktur. Disse tiltakene har mer effekt enn sortsvalg.

Les mer ›

Et par kritiske spørsmål til biostimulanter

"Biostimulanter" er en fellesbetegnelse for alle organiske eller uorganiske preparater som tilsettes for å styrke planten eller forbedre dens toleranse. Dette kan f.eks.

Les mer ›

Snart tid for gjødslingsplan

Gjødslingsplanen skal være et viktig arbeidsredskap for den enkelte bonde i tillegg til at planen skal tilfredsstille myndighetens krav.

Les mer ›

Ambisjonene er å øke ammekutallet med 1000 mordyr

Storfekjøttforbruket i Norge øker, og underskuddet importeres både fra Europa og Afrika. 22% av storfekjøttet som ble solgt i Norge i 2016 var importkjøtt!

Les mer ›

Noteringsverktøy på mobil

Med digitale noteringsverktøy kan du loggføre arbeidsoperasjonar på mobilen eller nettbrettet på ein sikker måte. Vi har testa ut Agrilogg og Skifteplan mobil.

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Endringer i tilskudd

Prioritering av distrikt, grovfôrkrevende produksjoner særlig melk og storfe, små- og mellomstore bruk og beiting på utmark er hovedtrekkene fra årets jordbruksforhandlinger

Les mer ›

Bjørnkjeksa sprer seg

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Les mer ›

Potato Scandinavia 17. august

Potato Scandinavia arrangeres på Grinder Gård i Grue kommune (Hedmark) 17. august. Potato Scandinavia er det største feltbaserte potetarrangementet i Skandinavia.

Les mer ›

Korn + gras + kløver = Mold

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 Neste side