Mange gode grunnar for å drive med økologisk frukt

16.12.2020

Kva grunnar er det for å byrje med økologisk frukt? Kva er føremon og eventuell ulempe? Optimisme og framtidstru rår grunnen og det er planta mykje nytt etter moderne tettplantingsprinsipp siste åra.

Les mer ›

Pæresorten 'Celina'

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Tidlegare år har ein konkludert med at 'Celina' har stort potensiale både dyrkingsmessig og som et supplement i til andre frukter i butikken.

Les mer ›

Skurvbekjempelse i økologisk epledyrking

16.12.2020

Epleskurv er en sykdom forårsaket av skurvsoppen Venturia inaequalis. Den er et av hovedproblemene i all epledyrking, og det krever innsats for å holde den i sjakk.

Les mer ›

Avlingsvariasjon plommer

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Det er gjort registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken i 2019.

Les mer ›

Kok bort ugraset i eplefelt

30.11.2020

Framtiden til de kjemiske midlene er usikker, dette gjelder spesielt for glyfosfat. I dag er det vanlig praksis å bruke mekaniske tiltak som fresing eller jorddekking i økologisk produksjon.

Les mer ›

Rådyrbeiting i frukt

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Fruktdyrkere har stor interesse av å beskytte trærne mot hjortevilt. Hjortevilt spiser knopper og skudd og lager sår i barken som setter ned produksjonsevnen.

Les mer ›

Vind som vekstfaktor

20.11.2020

Vind kan påverke vekst og utvikling i plantene på mange måtar, sjølv om vind betyr mindre enn andre klimafaktorar som lys, temperatur og nedbør.

Les mer ›

God trehelse i plomme

27.01.2021 (Oppdatert: 28.01.2021)

Plommedyrkinga er aukande på Østlandet og det blir planta meir rundt Oslofjorden. Sølvglans og bladflekkar kan være viktige årsaker til låg avling i mange felt.

Les mer ›

Fagdag om jord og kompost

23.10.2020 (Oppdatert: 23.11.2020)

Som en del av prosjektet «Lokal kompost som klimatiltak» ble det i høst arrangert en fagdag med tema jord og jordforbedring.

Les mer ›

Lus i frukt

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Blodlus (Erosoma lanigerum) i frukt er karanteneskadegjerar i frukt. Blodlusa gjer skade på trea ved at dei sug på barken og lagar sår som kan vere inngangsport for andre tresjukdommar.

Les mer ›

Rognebærmøllen herjer i eplene

12.09.2020

Normalt vil rognebærmøll (Argyresthia conjugella) gå på rogn i skogen. Når det blir lite rogn vil den angripe eple. NLR i lag med NIBIO overvåkar dette ved å følgje med rognetre i skogen.

Les mer ›

SmartCrop i eple

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Det vart tilfeldig utvald 15 eple-feltverter i Oslofjorden for å følgje opp variasjonen av sopp og skadedyr, samt å kontrollere dyrkar sine tiltak for å løyse plantevern.

Les mer ›

Skade på eple kan skyldast larver

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Fangst i feromonfeller viser at enkelte viklarartar sverma tidlegare i 2018 enn i 2017 og 2019. Det hadde samanheng med utvikling og varme på våren. Larveskadar kan medføre store tap for dyrkaren.

Les mer ›

Lauvtreborkbille 2019

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Det var meldt om ein del tilfelle av angrep av Lauvtrebarkbille i fruktfelt i 2019, antakeleg etter den tørre sommaren 2018. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har gitt midlar til undersøkinga.

Les mer ›

Erfaring med rognebærmøll i 2019

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Rognebærmøll (Argyresthia conjugella) i eple blir overvaka ved å følgje med på rognetre i skogen. Det var mykje rogneblomster våren 2019 og angrepet vart berekna til å bli lite i eple.

Les mer ›

Gjødselvatning i eple

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Det er etablert to felt med gjødselvatning til eple. Det er gjort nødvendige tilpassingar for å få til forsøka. PresiEple er eit prosjekt med midlar frå Forskningsrådet.

Les mer ›

Følg med på bladfallet i eple

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Kartlegging av bladfall kan være viktig i samband med at sår kan være innfallsport for frukttrekreft (Neonectria ditissima).

Les mer ›

Kritiske soppsjukdommar i eple

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

I 2019 vart det gjort eit sprøyteforsøk med ulike kjemiske plantevernmidlar og tidspunkt rundt blomstring i 'Summerred' og 'Raud Gravenstein'.

Les mer ›

Vekstregulering eple

27.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Regalis®Plus er eit kjemisk vekstregulerande middel som hemmar gibberelinproduksjonen i treet og årsskotta blir dermed kortare. Skottveksten blir kortare med aukande dosering av middelet.

Les mer ›

Høy resistens mot gråskimmelmiddel i morellfelt

10.12.2019

Prøver tatt fra morellfelt viser at gråskimmelsoppen har høy resistens mot de plantevernmidlene vi bruker til vanlig. Tallene minner om resultatene fra jordbær- og bringebærfelt tatt tidligere år.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.