Presentasjonene fra Korn 2021

13.02.2021

Her kan du finne de fleste presentasjonen fra Korn 2021

Les mer ›

Fotosyntesen – det eneste som bygger organisk materiale i jord

15.02.2021 (Oppdatert: 17.02.2021)

Jordlivet trenger jevn tilførsel av energi for å yte tjenester for bonden som bedring av struktur og økt næringsopptak. Energien får de fra sola, med plantene som mellomledd.

Les mer ›

Våtare somrar i Rogaland

14.08.2020

Vi har fått høyre at klimaendringane vil føre til meir nedbør og høgare temperatur. Stemmer dette hjå oss?

Les mer ›

Økologisk landbruk - en klimapilot?

28.01.2021

Nordiske verktøy for beregning av klimagassutslipp på gården viser at husdyrgjødselhåndteringen er ett av områdene med høyest utslipp.

Les mer ›

Klimadrypp 5: Myr

22.01.2021 (Oppdatert: 28.01.2021)

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Det klimatiltaket vi har mest tro på - omgraving - er foreløpig ikke godkjent som klimatiltak.

Les mer ›

Klimadrypp 4: Oppvarmingspotensialet til metan

22.01.2021 (Oppdatert: 28.01.2021)

Oppvarmingspotensial er et mål på oppvarmingseffekten de ulike drivhusgassene har. Metan har 28 ganger så høyt oppvarmingspotensial som CO2.

Les mer ›

Hvor mye karbon er det realistisk å kunne binde i jord på lang sikt?

13.01.2021

Å øke jordas innhold av organisk materiale og karbon kan være positivt for jordliv, jordstruktur, vannlagringsevne og planteproduksjon.

Les mer ›

Klimapilot fra Vesterålen

19.01.2021 (Oppdatert: 27.01.2021)

Lurer du hvilke klimatilpasninger du kan gjøre på din gård? Kanskje du har forbedringspotensiale på husdyrgjødselhåndteringa, innstilling av plogen eller på laktasjonsnummer ved utrangering?

Les mer ›

Har jorda en egen helse?

15.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Hvor viktig er det egentlig å ta vare på jordas funksjoner? Hvordan kan du som bonde på best mulig måte forvalte jordas økosystem? Hva er god jordhelse?

Les mer ›

Myr og nydyrking - hva er mulig nå?

22.01.2021 (Oppdatert: 09.02.2021)

Er all nydyrking av myr forbudt? Dette spørsmålet får vi ofte og det korte svaret er nei. Dette er ikke et absolutt forbud, det er flere unntak i forskriften.

Les mer ›

Høsteprognoser grovfôr - traff vi?

21.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

Landbruk Nordvest testa ut for første gong høsteprognose på grovfôr sesongen 2020. Korleis gjekk det?

Les mer ›

Omgraving av grøfta myr som klimatiltak

27.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

Omgraving av tidlegare grøfta myr reduserer utslepp av metan frå myra, men laget med mineralmasse bør vere nær ein meter. Nitrogengjødsel er kjelda til lystgassutslepp frå næringsfattig myr.

Les mer ›

Rådgivingssamarbeid over landegrenser

15.12.2020 (Oppdatert: 17.12.2020)

Kretsløptolken er eit verktøy som syner utnyttingsgraden av fosfor, nitrogen og klimagassutsleppa på garden frå jord til mjølk.

Les mer ›

Klimadrypp 3: Jordbrukets utslipp av metan

11.12.2020

Metan fra jordbruket kommer hovedsakelig fra fordøyelsen til drøvtyggere (også kalt enterisk metan), en del i fra lagring av husdyrgjødsel, samt fra myrer og rismarker.

Les mer ›

Klimadrypp 2: Metan

11.12.2020

Jordbruket jobber hver dag med karbonkretsløpet, gjennom forvaltning av fotosyntesen. Man skulle tro at jordbruket er tilnærmet klimanøytralt?

Les mer ›

Gjennomsnittet er ikkje alltid normalt

25.01.2021 (Oppdatert: 25.01.2021)

Normalfordeling er noko dei fleste kjenner til. Ei tilnærma normalfordeling finn ein i mange samanhengar og i svært ulike fagområde.

Les mer ›

Klimadrypp 1: Jordbrukets klimagasser

18.11.2020

Klima er et brennhett og engasjerende tema, og landbruket har blitt stemplet som en av de store synderne. Men hva handler egentlig klima om?

Les mer ›

Høge avlingar er det beste klimatiltaket

16.11.2020

Mange klimatiltak er både gode agronomiske tiltak, og gode økonomiske tiltak. Eit av dei mest effektive tiltaka du som grovfôrdyrkar kan gjere, er å sørge for å ta ut så høge avlingar som mogleg.

Les mer ›

Klimapåvirkning for vekstsesongen 2020 – notat

28.10.2020

Stor snømengde, sein snøsmelting, overvintringskader og påfølgende tørke på sommeren ga utsatt førsteslått.

Les mer ›

Klimadrypp 9. Biokull

10.08.2020

Biokull er nevnt som en av de store tiltakene for å binde mer karbon i jord, men hva er egentlig biokull?

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.