Halmberging

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen.

Les mer ›

Halmberging

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen.

Les mer ›

Berg halmen til fôr i år

Kortreist grovfôr er det rimeligste, og i år må mest mulig av halmen berges. Ammoniakkbehandling er løsningen for noen, mens ureatilsetting må vurderes av flere.

Les mer ›

Grovfôr av korn

Grovfôrmangel har i 2013 aktualisert mer utradisjonelle typer grovfôr, bl.a. høsting av korn på rot. Korn til grovfôr bør høstes enten ved skyting eller ved deigmodning.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Halm til fôr - alternative behandlinger

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

Les mer ›

Halm til fôr - alternative behandlinger

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

Les mer ›

FarmTest Rundballepresser

Testen ble utført i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bedre Gårdsdrift sammeren 2011. Rapport foreligger nå i PDF utgave som særtykk av reportasje i Bedre Gårdsdrift nr 6 2011

Les mer ›

Halm: kvalitet og økonomi

Omtrent all halm som nyttes til fôr blir i dag behandlet med ammoniakk. Behandling med ammoniakk øker nitrogeninnholdet i halmen og dermed forverdien av grovforet.

Les mer ›

Behandling av halm

Halmens næringsverdi kan økes ved å behandle halmen fysisk, kjemisk eller ved en kombinasjon av disse.

Les mer ›

Lagring av halm til fôr

I realiteten er det to aktuelle halmbehandlingsmetoder; dyppeluting og ammoniakkbehandling

Les mer ›

Generelt om halm

Halm er i hovedsak et restprodukt fra produksjon av korn (kornhalm) og delvis fra produksjon av grasfrø (frøhalm). I utgangspunktet er halm lite egnet som fôrmiddel.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Konservering og fôring av frøhalm

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks.

Les mer ›