Tid for å sjekke gjødslingplanen

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Prognosehøsting 2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Les mer ›

Røynsler med fullforblandar til geit

Fullfôrblandaren dukka opp rundt år 2000. Fram til 2009 var det berre traktordrivne fullfôrblandarar som vart levert. Fullfôrblandaren finkuttar foret og gjer det lettare å ta opp.

Les mer ›

Bønder bør sjonglere med ballane

Bøndene bør sjonglere med rundballane for å få betre og meir jamt fôr, seier forskarane ved Bioforsk.

Les mer ›

Grovforanalyser sesongen 2012 så langt på Haugalandet

Både mengde fôr og kvalitet er bedre hjå dei fleste i år enn i 2011. Innhaustingsveret var og bedre. Her er gjennomsnittstalla frå kommunane på Haugalandet så langt.

Les mer ›

Utprøving av NoFence på geit

Utprøving på geit i regi av Bioforsk Økologisk ble gjennomført i september, og det var forsker Britt Henriksen som var ansvarlig for utprøvingen.

Les mer ›

Geit i vekst på Sunnmøre

Gjennom fleire år har sau og geiteavlslaga i dei tre Vestlandsfylka samarbeidd om eit prosjekt Geit i vekst.

Les mer ›

Stor satsing på geitmjølkproduksjon

Geitmjølkproduksjonen i Norge er i dag ei lita næring. Totalt blir det årleg produsert om lag 20 mill liter geitmjølk.

Les mer ›

Fôring av geit

For geita som for andre dyr bør en forvente best resultater når fôrtildeling og fôropptak stemmer over ens med det behovet dyra har. Dette gjelder både ytelse, sykdom og melkas sammensetning.

Les mer ›

Grovfôr i melkeproduksjon - mer enn bare vomfyll

Grovfôr er grunnlaget for fôring av ku og geit i melkeproduksjon. Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger.

Les mer ›