Tid for å sjekke gjødslingplanen

Ta kontakt med en rådgiver dersom du trenger gjødslingsplan tidlig, skal forandre noe i eksisterende plan, eller trenger gjødslingsfaglige råd.

Les mer ›

Skadebeiting av hjort

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være? Det har vært mange runder med registreringer og forslag til tiltak de siste 30 åra. Hjortestammen har vært i jamn vekst.

Les mer ›

Raisvingel – eit godt alternativ til timotei?

Raisvingel er eit godt alternativ til timotei om du ynskjer ei eng som skal tole tre haustingar eller beiting i tillegg til slått.

Les mer ›

Smidighet og samarbeid - suksessfaktorer i viltforvaltninga

”Under hjortejakta ønsker jeg at det tas ut så mange dyr som mulig på min eiendom og de skal helst skytes på innmark.”

Les mer ›

Har hjorten blitt et husdyr?

Enkelte steder i fylket har hjortestammen blitt for stor. Registreringer gjort lokalt og regionalt viser store avlingstap på innmark på grunn av hjortebeiting.

Les mer ›

Sikrer rundballene med armeringsmatter

Anders Øverbø på Holmemstranda i Rauma sikrer rundballene mot hjort med gjerder av armeringsmatter.

Les mer ›

Hjorten må haldast borte frå rundballane

Hjorteviltet har over snart 20 år påført landbruket i Møre og Romsdal store kostnader.

Les mer ›

Kraftfôr til hjort ?

Fôring av hjort i oppdrett har mange fellestrekk med fôring av sau og kjøttfe.

Les mer ›

Surfôr til hjort og dåhjort

Hjortevilt trives godt med surfôr som vinterføde, dersom surfôret er smakelig og av tilstrekkelig kvalitet.

Les mer ›