Spirevanning i gulrot, løk, kålrot m.fl.

Det er veldig tørt nå mht jordfuktighet for flere sådde og satte kulturer også i vår region. Sist gang det regnet noe av betydning var for 3-4 uker siden.

Les mer ›

Salatinspirasjon i England

Norske salatdyrkere reiste sammen med NLR-rådgiverne i Norge, LOG, Norgro og nordiske rådgivere til England 1.-3. september i år.

Les mer ›

Hvor mye og hvordan skal vi vanne i hagebruket?

Det finnes i dag utstyr som kan hjelpe gårdbrukere til å bedømme behovet for vanning. Det er utviklet følere som graves ned på ønsket dybde og som sender signaler over nettet til en database.

Les mer ›

Spirevanning i gulrot, løk, kålrot og vanning etter plastavtak

Det er tørt på flere arealer som det er sådd og satt på. Under finner du litt informasjon om bl.a. spirevanning.

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Vanning

De tørre forholdene har igjen utviklet seg i negativ retning mange steder i Vestfold og omkringliggende fylker, med en viss mulighet torsdag kveld for noen millimeter.

Les mer ›

Spirevanning pga tilslamming/skorpedanning i gulrot?

Vi gikk på en skikkelig smell i Vestfold omkring 2008 da det ble et utstrakt behov for spirevanning pga forsommertørke – det ble den gang nok ikke gjort etter boka dvs at det hos flere kun ble gjort en enkel behandling og en holdt ikke frø/rot fuktig lenge nok til gulrota var oppe. Et annet problem er skorpedanning der spirevanning for å holde skorpa bløt nok for at gulrota skal klare å bryte skorpa er aktuelt. Les mer om tiltak under:

Les mer ›

Fangvekster etter tidleg hausta potet og grønnsaker

For dei som driv med potet og grønnsaksproduksjon, bør det vurderast å benytta fangvekster.

Les mer ›

Fagforedrag på Grønnsaker og Potet

25-30 produsenter og rådgivere deltok på fagforedragene på grønnsaker og potet i dag under Gartnerdagene på Gjennestad. I linkene under finner du samtlige innlegg i fullversjon.

Les mer ›

2012: Grunne røtter/fuktig jord, næring og nedvasking

Det er noen forhold for flere grønnsakskulturer som bør omtales nedenfor pga at det er relativt unormalt at det er slike forhold på veldig mange åkre.

Les mer ›

Vanntilgjengelighet og vannbehov

Ser vi jevnlig på data for vannhusholdningen så er det ikke sjelden at plantetilgjengelig vann er lavere en hva plantene har behov for.

Les mer ›

Vanning til grønnsaker

Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennom sesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Dette ble belyst på en grundig måte i et foredrag av forsker Hugh Riley (Bioforsk Øst) for en tid tilbake.

Les mer ›

Vanning til grønnsaker

Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennom sesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Trykktap og dysevalg, hvilken vanningsmetode er best?

Les mer ›