Spirevanning i gulrot, løk, kålrot m.fl.

19.05.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er veldig tørt nå mht jordfuktighet for flere sådde og satte kulturer også i vår region. Sist gang det regnet noe av betydning var for 3-4 uker siden.

Les mer ›

Salatinspirasjon i England

07.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Norske salatdyrkere reiste sammen med NLR-rådgiverne i Norge, LOG, Norgro og nordiske rådgivere til England 1.-3. september i år.

Les mer ›

Hvor mye og hvordan skal vi vanne i hagebruket?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det finnes i dag utstyr som kan hjelpe gårdbrukere til å bedømme behovet for vanning. Det er utviklet følere som graves ned på ønsket dybde og som sender signaler over nettet til en database.

Les mer ›

Spirevanning i gulrot, løk, kålrot og vanning etter plastavtak

24.04.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er tørt på flere arealer som det er sådd og satt på. Under finner du litt informasjon om bl.a. spirevanning.

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Vanning

18.06.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

De tørre forholdene har igjen utviklet seg i negativ retning mange steder i Vestfold og omkringliggende fylker, med en viss mulighet torsdag kveld for noen millimeter.

Les mer ›

Spirevanning pga tilslamming/skorpedanning i gulrot?

03.06.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vi gikk på en skikkelig smell i Vestfold omkring 2008 da det ble et utstrakt behov for spirevanning pga forsommertørke – det ble den gang nok ikke gjort etter boka dvs at det hos flere kun ble gjort en enkel behandling og en holdt ikke frø/rot fuktig lenge nok til gulrota var oppe. Et annet problem er skorpedanning der spirevanning for å holde skorpa bløt nok for at gulrota skal klare å bryte skorpa er aktuelt. Les mer om tiltak under:

Les mer ›

Fangvekster etter tidleg hausta potet og grønnsaker

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For dei som driv med potet og grønnsaksproduksjon, bør det vurderast å benytta fangvekster.

Les mer ›

Fagforedrag på Grønnsaker og Potet

23.10.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

25-30 produsenter og rådgivere deltok på fagforedragene på grønnsaker og potet i dag under Gartnerdagene på Gjennestad. I linkene under finner du samtlige innlegg i fullversjon.

Les mer ›

2012: Grunne røtter/fuktig jord, næring og nedvasking

11.08.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er noen forhold for flere grønnsakskulturer som bør omtales nedenfor pga at det er relativt unormalt at det er slike forhold på veldig mange åkre.

Les mer ›

Vanntilgjengelighet og vannbehov

23.06.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ser vi jevnlig på data for vannhusholdningen så er det ikke sjelden at plantetilgjengelig vann er lavere en hva plantene har behov for.

Les mer ›

Vanning til grønnsaker

20.04.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennom sesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Dette ble belyst på en grundig måte i et foredrag av forsker Hugh Riley (Bioforsk Øst) for en tid tilbake.

Les mer ›

Vanning til grønnsaker

23.11.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennom sesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Trykktap og dysevalg, hvilken vanningsmetode er best?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.