Mindre risiko med fôr

09.04.2018 (Oppdatert: 10.04.2018)

Når man sår hvete, så er målet for de fleste matkvalitet. For mange oppleves nåløyet for å oppnå matkvalitet trangt. Kan det være et alternativ å satse på dyrking av en fôrhvetesort?

Les mer ›

Økonomisk rådgivning

22.03.2018

Produksjonsbrukene øker i størrelse, det enkelte bruk har større investeringer enn tidligere. Mindre bruk må også tilpasse seg for å få gode løsninger.

Les mer ›

Ta det riktige valget

23.03.2018

Vi har tilbud innen økonomi. Ved større endringer i driften er det viktig med godt gjennomtenkte valg med tanke på lønnsomhet og økonomi.

Les mer ›

Økonomien i saueholdet

23.03.2018

Vårens vakreste eventyr, sauelemminga, har allerede startet lengst sør på Agder, mens innlandsbonden må vente noen dager - til vårsola tar tak i snømengdene. At våren er i komminga er rimelig sikkert.

Les mer ›

Husdyrgjødsel – billig handtering og god virkning

22.03.2018 (Oppdatert: 22.03.2018)

Best totaløkonomi oppnås med billig og rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødseleffekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.

Les mer ›

Solenergi i landbruket?

13.02.2018

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Les mer ›

Oppfølging av driftsplaner på husdyrbruk

12.02.2018 (Oppdatert: 12.02.2018)

Målet med prosjektet var å synliggjøre for utbyggere i landbruket verdien av å oppdatere og bruke driftsplanen som et aktivt styringsverktøy.

Les mer ›

Setter du pris på graset ditt?

25.01.2018 (Oppdatert: 25.01.2018)

Prosjektet Grovfôr 2020 har i løpet av 2017 kommet godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er følgende:

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Endringer i tilskudd

22.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Prioritering av distrikt, grovfôrkrevende produksjoner særlig melk og storfe, små- og mellomstore bruk og beiting på utmark er hovedtrekkene fra årets jordbruksforhandlinger

Les mer ›

Avlingsregistrering i eng

19.06.2017

Et av målene med Grovfôr 2020- prosjektet er å øke avlingene med 20 %. Det første vi må vite da, er hva avlingen ligger på i utgangspunktet.

Les mer ›

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

22.06.2017 (Oppdatert: 03.11.2017)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgiving.

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

04.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Store variasjoner i næringsinnhold i husdyrgjødsel

16.03.2017

Næringsinnhold i husdyrgjødsel har endret seg på grunn av endret drift over tid. Løsdrift, høyere ytelse, endrede fôrrasjoner og lagring i utekummer påvirker dette.

Les mer ›

Det er marginalkostnaden som gjelder!

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Bruk av kraftfôr på bekostning av grovfôr til drøvtyggere får av og til plass i media, både i landbrukets fagpresse og andre medier.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

02.11.2016

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Vurder verdien av biovarme

02.11.2016

Den smarte sparer både penger og miljøet Biovarmeanlegg er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, dersom varmebehovet på gården er stort.

Les mer ›

Jordbruksavtalen 2016-2017

23.08.2016 (Oppdatert: 23.08.2016)

Det ble også i år inngått jordbruksavtale mellom staten og en av fagorganisasjonene i landbruket som gir en ferdig framforhandla avtale.

Les mer ›

Eie eller leie jord?

15.03.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Skal du eie eller leie jord? Og hva skal du betale for den?

Les mer ›

Rett pris på rundball

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når grovfôr skal omsettes, er det mange moment som bør vurderes. Dette kan deles i to hovedspørsmål: Hva er innholdet i rundballen? Hvilken pris skal det være på innholdet i ballen?

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.