Husdyrgjødsel – billig handtering og god virkning

Best totaløkonomi oppnås med billig og rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødseleffekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel.

Les mer ›

Solenergi i landbruket?

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Les mer ›

Oppfølging av driftsplaner på husdyrbruk

Målet med prosjektet var å synliggjøre for utbyggere i landbruket verdien av å oppdatere og bruke driftsplanen som et aktivt styringsverktøy.

Les mer ›

Setter du pris på graset ditt?

Prosjektet Grovfôr 2020 har i løpet av 2017 kommet godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er følgende:

Les mer ›

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Les mer ›

Endringer i tilskudd

Prioritering av distrikt, grovfôrkrevende produksjoner særlig melk og storfe, små- og mellomstore bruk og beiting på utmark er hovedtrekkene fra årets jordbruksforhandlinger

Les mer ›

Avlingsregistrering i eng

Et av målene med Grovfôr 2020- prosjektet er å øke avlingene med 20 %. Det første vi må vite da, er hva avlingen ligger på i utgangspunktet.

Les mer ›

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgiving.

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Store variasjoner i næringsinnhold i husdyrgjødsel

Næringsinnhold i husdyrgjødsel har endret seg på grunn av endret drift over tid. Løsdrift, høyere ytelse, endrede fôrrasjoner og lagring i utekummer påvirker dette.

Les mer ›

Det er marginalkostnaden som gjelder!

Bruk av kraftfôr på bekostning av grovfôr til drøvtyggere får av og til plass i media, både i landbrukets fagpresse og andre medier.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Vurder verdien av biovarme

Den smarte sparer både penger og miljøet Biovarmeanlegg er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, dersom varmebehovet på gården er stort.

Les mer ›

Jordbruksavtalen 2016-2017

Det ble også i år inngått jordbruksavtale mellom staten og en av fagorganisasjonene i landbruket som gir en ferdig framforhandla avtale.

Les mer ›

Eie eller leie jord?

Skal du eie eller leie jord? Og hva skal du betale for den?

Les mer ›

Rett pris på rundball

Når grovfôr skal omsettes, er det mange moment som bør vurderes. Dette kan deles i to hovedspørsmål: Hva er innholdet i rundballen? Hvilken pris skal det være på innholdet i ballen?

Les mer ›

Er det penger å tjene på kjøttproduksjon?

Dette er nok et av de mest spurte spørsmålene som stilles til meg som regnskapsfører og rådgiver innenfor landbruk.

Les mer ›

Lausdrift er best,men kyrne har det bra også i båsfjøs

- Lausdrift er det overlegent beste systemet, seier veterinær Knut Sørdal, men gjer det også klart at kyrne kan ha det bra også i båsfjøs.— - Det er fordelar og ulemper med alt.

Les mer ›

Aldri aktuelt å gå tilbake til båsfjøs

Det er snart tre år sidan medlemmene i Stordal Samdrift flytta inn i nytt lausdriftsfjøs, og ingen av dei ser føre seg å skulle gå attende til å drive i båsfjøs.

Les mer ›

Lausdriftkravet kan halvere mjølkebruka

- Det vil få voldsame konsekvensar om det vert bruksforbod for båsfjøs etter 2024, seier rådgjevar Rose Bergslid i Møre og Romsdal Bondelag.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side