Monterer solceller på fjøstaket

Finn Roger Trodal på Averøya monterer solceller på fjøstaket. Håper å feire jul med straum frå fjøstaket.

Les mer ›

Modellverktøy for vurdering av biogassanlegg

Landbruk Nordvest i samarbeid med NIBIO Tingvoll og NORSØK fekk i 2015 økonomisk støtte frå Fylkes-mannen i Møre og Romsdal og Regionale forskingsfond Midt-Norge til å utvikle eit slikt verktøy.

Les mer ›

Bioenergi er lønnsomt

Det har vært skrevet metervis av artikler og fagskrifter om det grønne skifte. Alt er grønt, og et av de viktigste tiltakene for Norge skal komme fra den grønne skogen.

Les mer ›

Bondens klimatiltak

Hanne og Olav Vold ble i november kåret til årets klimabønder i Hedmark 2016.

Les mer ›

Svart kull kan gi lyse utsikter

Du kjenner det fra kulegrillen i sommer. Kullet har en rekke interessante egenskaper og enkelte forskere hevder at det kan være landbrukets løsning på klimakrisen.

Les mer ›

Vurder verdien av biovarme

Den smarte sparer både penger og miljøet Biovarmeanlegg er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, dersom varmebehovet på gården er stort.

Les mer ›

Positive erfaringer med kortreist bioenergi

Denne gangen var jeg interessert i å snakke med noen som har hatt bioenergianlegg over tid og driver med melkeproduksjon.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Kompostering av organisk avfall på garden

t er mykje som kjem fram når snøen forsvinn, heiter det i songen. Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard.

Les mer ›

Omforming av sol og bioenergi

På Tingvoll er det bygd opp et kompetansesenter der formålet er formidling av kunnskap om sol- og bioenergi og vannkraft. Senteret vil bli en del av den planlagte Tingvoll økopark.

Les mer ›

John Roger Ekren har bygd biogassanlegg på egen gård!

John Roger Ekren er grisebonde i Verdalen i Nord-Trøndelag. Helt siden 70-tallet har gårdsbruket han driver tatt i mot matrester.

Les mer ›

Spredeutstyr, transport og transportkostnader - gjødsel og biorest

Transport, transportkostnader, traktor, lastebil, foredrag, basiskurs i biogass, NLR S-T

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Fagstoff om biogass og biorest for rådgivere

Oversikt fagstoff biogass og biorest, NLR S-T, 2011

Les mer ›