Kompostering av organisk avfall på garden

t er mykje som kjem fram når snøen forsvinn, heiter det i songen. Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard.

Les mer ›

Spredeutstyr, transport og transportkostnader - gjødsel og biorest

Transport, transportkostnader, traktor, lastebil, foredrag, basiskurs i biogass, NLR S-T

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Fagstoff om biogass og biorest for rådgivere

Oversikt fagstoff biogass og biorest, NLR S-T, 2011

Les mer ›