31 CAD026
⋅ Fornybar energi

Garden som energiprodusent?

Økonomi, høge energiprisar, klimakrise – det kan vere mange grunnar til at gardbrukarar vurderer å investere i bioenergi.
Vest
Biogassanlegg foto Svein Ivar Anestad
⋅ Biogass

Biogassproduksjon på gården - den nye oljen?

Økte energipriser har økt interessen for biogass. Inntil nylig krevde anlegg for produksjon av biogass store volum av husdyrmøkk eller annet avfall. Nå kommer det mindre, rimeligere gårdsanlegg som kan gjøre biogassanlegg aktuelt for flere.
Østlandet
Bygland Kjetil Oi FMAV 1
⋅ Fornybar energi

Bioenergi er lønnsomt

Den enkleste og mest lønnsomme måten å redusere CO2 utslipp på er å velge bioenergi som oppvarmingskilde. Nå har alle gårdeiere i Sør-Norge mulighet til gratis befaring.
Sør