Eng som skyter
⋅ Frøavl

Ikke vent med slåtten hvis graset har skutt

Flere steder er det nå liten avling på grunn av tørke eller kaldt og vått vær. Det er lett å tenke at man skal vente litt med slåtten fordi man vil at enga skal få vokse litt til. Men hvis graset har skutt er det bare å slå.
Midt
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Frøavl

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
Sør
Lupiner
⋅ Frøavl

Fremmede arter – utfordring for norsk natur

Svartelista arter er et begrep som tidligere ble benyttet på, planter, insekter og andre organismer med høy eller svært høy risiko i norsk natur. Fra 2018 benyttes i stedet begrepet «fremmede arter».
Østlandet
Sau på beite Foto Ingvild Melkersen
⋅ Frøavl

Bestill såvare før nyttår

Plutselig kommer våren, enga ser tynn og glissen ut og du står der uten såfrø. Tenk over hvor du gjerne skulle ha sådd inn litt ekstra kulturfrø for å øke avlingspotensialet eller hindre ugras å spire. Forhandlerne ønsker tidlig bestilling av driftsmidler og såvare er smart å ha på plass når våren kommer.
Nord
Foto Ingvild Melkersen
⋅ Frøavl

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet
Nord
Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
⋅ Frøavl

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
Nord
20200528 114617k
⋅ Frøavl

Kveke (Elytrigia repens ssp. repens)

Fleirårig gras som dannar tette bestandar og mange lysskot. Kveke formeirar seg i hovudsak med krypande jordstenglar (vegetativ formeiring), men også med frø.
AG nyspirt korn 1
⋅ Frøavl

Frøblandinger og såkorn

Sommeren 2018 bød på utfordringer for både frødyrkere og såkorndyrkere. Det er likevel god tilgang på frø. Det er noe begrenset mengde med havre.
NLRA pa besok i Hognes nye kornsilo 2020 ibs
⋅ Frøavl

Satsing på mathavre og engfrø i Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder etterspør mer engfrø fra regionen, og Agder kan øke sin andel av rein havre til møllene som produserer glutenfrie produkter.
Sør