Svarte karstrenger Foto Kari Aarekol NLR Rogaland
Medlem
⋅ Prosjekter

Årsak til svarte karstrenger i kålrot

Svarte karstrenger i kålrot har vært en utfordring i kålrot i mange år, problemet kommer oftest til syne i løpet av lagersesongen, men kan også være til stede i kålrota før høsting. Nylig ble det avsluttet et prosjekt som hadde som mål å finne årsakene til denne kvalitetsforringelsen.
NLR
Lage r2020
⋅ Lagring

Tema rundt lagring av hagebruksvekster

På webinaret med generelle tema fra Lager 2020 ble det redegjort for hvordan kjølelager fungerer, ulike lagerløsninger, hvilke kuldemedier som benyttes i dag, hvordan utfasing av kjølemedium er planlagt framover, planlegging og dimensjonering av lager og hvilke alternativer som finnes. I tillegg ble det informert om et nytt tilbud til grønnsaks- og potetprodusenter: NLR Lagersjekken.
NLR
Salataker
Medlem
⋅ Off-label og dispensasjoner

Plantevernplan grønnsaker 2022

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om alle plantevernmidler tillatt brukt i de ulike kulturene og hvordan de skal brukes.
Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
Sortsfelt i lok
Medlem
⋅ Grønnsaker

Fagdag for løkdyrkere

Agronomiske og økonomiske utfordringer i løkproduksjon var tema da Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerte sin årlige fagdag i løk 15.februar.
NLR
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Sproyteteknikk i gronnsaker AG 2021
Medlem
⋅ Teknikk

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i rosenkål, hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. For god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar i gulrot.
NLR Agder
Bladgjosling
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grunne røtter/fuktig jord, næring og nedvasking

Hvordan skal vi tenke mht næringstilførsel når det regner gjennom flere uker eller om en er uforsiktig med vanninga, slik at fuktforholdne i jorda medfører at planterøttene får for lite oksygen for å vokse godt?
NLR Viken
Blomkal
Medlem
⋅ Kalking

pH og kalking

Det å vedlike-holdskalke er noe av det viktigste vi gjør i grønnsaksproduksjonen. De fleste kulturer har et pH behov i intervallet 6-6,5. Kommer vi en del < pH 6 begynner det å løses ut for mye H+ i jordvæska og H+ påvirker aluminiumet i jordvæska slik at rotveksten bremses! Aluminiumet hindrer de energikrevende prosesser i planta, så det går utover celledeling, vekst og næringstransport.
NLR Viken
Tidligkal Brunlanes 24 04 07
⋅ Oppal

Oppal av grønnsaksplanter

Planteoppalet er en av de viktigste arbeidsoperasjoner som gjøre i et produksjonsløp. Det gjelder å få frem en sterk, jevn plante med god næringsbalanse og et godt rotsystem som vil gi en god start når den plantes ut på friland. Berit Viken arbeidet ved Gjennestad vgs i mange år med teoretisk og praktisk undervisning og opparbeidet seg stor kompetanse innen hagebruksfaget og har enda noen vikartimer. Det er hennes foredrag fra noen år tilbake som du kan kikke på her. Oppalsmetodene mht biologien skifter ikke mye over tid og prinsippene er mye de samme, selv om dyrkingsmedier og lyskilder er i endring.
NLR Viken
1 2 3 ... 9