Grunngjodsling 2004
Medlem
⋅ Grønnsaker

Matjorda og skadeorganismer utenfra - OBS

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) leverte en viktig rapport 03.12.2021. Den ble levert etter oppdrag fra Mattilsynet og VKM skulle undersøke ulike muligheter for behandling av farlige skadegjørere, fra norske kompost- og biogassanlegg, for bl.a. å verne norsk matproduksjon
NLR Viken
Løk Foto Ingrid Myrstad
Medlem
⋅ Høsting

Litt smått om løkhøsting

Det produseres noe løk i Nord-Norge, men vi har muligheter til mye mer, både stor og liten produksjon.
Svarte karstrenger Foto Kari Aarekol NLR Rogaland
Medlem
⋅ Prosjekter

Årsak til svarte karstrenger i kålrot

Svarte karstrenger i kålrot har vært en utfordring i kålrot i mange år, problemet kommer oftest til syne i løpet av lagersesongen, men kan også være til stede i kålrota før høsting. Nylig ble det avsluttet et prosjekt som hadde som mål å finne årsakene til denne kvalitetsforringelsen.
NLR
Lage r2020
⋅ Lagring

Tema rundt lagring av hagebruksvekster

På webinaret med generelle tema fra Lager 2020 ble det redegjort for hvordan kjølelager fungerer, ulike lagerløsninger, hvilke kuldemedier som benyttes i dag, hvordan utfasing av kjølemedium er planlagt framover, planlegging og dimensjonering av lager og hvilke alternativer som finnes. I tillegg ble det informert om et nytt tilbud til grønnsaks- og potetprodusenter: NLR Lagersjekken.
NLR
Salataker
Medlem
⋅ Off-label og dispensasjoner

Plantevernplan grønnsaker 2022

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om alle plantevernmidler tillatt brukt i de ulike kulturene og hvordan de skal brukes.
Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
Sortsfelt i lok
Medlem
⋅ Grønnsaker

Fagdag for løkdyrkere

Agronomiske og økonomiske utfordringer i løkproduksjon var tema da Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerte sin årlige fagdag i løk 15.februar.
NLR
1 2 3 ... 9