Agurkbladskimmel ble første gang påvist på friland i Norge i 2000, neste gang i 2010, deretter nesten hvert år, men oftest i siste halvdel av august. De siste årene har angrepet kommet tidligere, fra slutten av juli. Det er et økende problem.

Vi har flere midler som er godkjent om agurkbladskimmel, men liten kunnskap om hvilke midler som er mest effektive. Vi har betydelige avlingstap dersom angrep kommer tidlig og får etablert seg i feltet.

Det ble lagt ut to felt, ett i Øst og ett i Agder, begge med ett gjentak. Feltene ble sprøytet før påvist smitte siden alle midlene virker best forebyggende. I Øst ble agurkbladskimmel påvist 10. august, på Agder ble det ikke registrert noe angrep.

Smitte agurkbladskimmel ost
Nekrose agurk

Feltvert

Planting

sprøytetidspunkt

Finansiert

Torbjørn Olsbu, Grimstad

Ca. 10. juni

18. juli

27. juli

5. august

10. august

17. august

Grantsatsingsmidler, NLR

21. juli

28. juli

05. august

12. august

19. august

Bilde 1 agurk behandlet med Aliette
Se forskjellen på behandla og ubehandla ledd 25. august.
Bilde 2 agurd ubehandlet ledd
Se forskjellen på behandla og ubehandla ledd 25. august.