Solblom Skarsmarka juni 2022 Foto Gunvor Skjelstad
⋅ Skjøtselplan

Lyngbrenning fekk fram solblomen igjen

Brenning har positive effektar på fleire vis. Les meir om korleis brenninga har verka positivt på førekomsten av Solblom (Arnica montana).
NLR Rogaland
Mokkkjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Kjøre møkka sjølv eller bruke gyllesemi?

Skal eg berre bruke mineralgjødsel eller skal eg gidde å kjøre på husdyrgjødsel no etter slått? Det er 10-15 minutt transporttid til skiftet, så det kan vere freistande å la vere å kjøre på møkk å spare den tida. Kva kan gevinsten vere på å nytte husdyrgjødsel på areal der det tidlegare er vorte brukt mykje møkk? Skal eg kjøre husdyrgjødsel dit no også etter 1 slått, eller kun overgjødsel med mineralgjødsel?
NLR Østafjells
20220701 110915
⋅ Grovfôr

Kopplam, tåtelam, flaskelam, kjært lam har mange namn

Lamminga er for lengst over, dyra er sendt til fjells og fokuset er lagt til slått, gjødsling, forfallande arbeid og kanskje litt ferieframleis? Men heime på garden står det framleis ein gjeng som treng tilsyn og mat, nemleg kopplamma.
NLR Vest SA
DSC 0234
Medlem
⋅ Etablering

Sommarfornying av enga

Vi kan fornye enga med godt resultat store delar av vekstsesongen. For ein del vil det høve best å ta fornyinga etter fyrsteslåtten.
NLR Innlandet
Hest2 1
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôr til hest- kvalitets- og teknikktips

Hvilken grovfôrkvalitet hesten skal ha, bestemmes av bruksområdet. Er det en topptrent travhest som skal ha fôret, så har den et helt annet krav til innholdet av energi og protein, enn en feit ponni som skal slankes. Grunnlaget legger vi ved gjødsling, slåttetidspunkt og konservering.
NLR Agder
NLR Trøndelag SA
IMG 0967
Medlem
⋅ Grovfôr

Beitebruk til storfe og sau II

Vi skreiv litt om beitebruk i forrige veke. Her er litt meir generelt om gjødsling, plantevern og artar som er aktuelt i samband med til all beiting.
NLR Trøndelag SA
20200707 144008
⋅ Gjødsling

Det haster med gjødsling etter 1. slått

Fylket vårt er stort, med store klimatiske variasjoner. På de tidligste plassene startet slåtten i slutten av mai og de som slo da, var ferdige med slåtten i uka etter pinse.
NLR Vest SA
Bilde 0 Hoymole Fitje 2
⋅ Grovfôr

Plantevern etter slåtten

Vi har observert svært mykje høymole og kanskje endå meir løvetann enn vanleg i år. Vassarve er også i stor grad ei problemstilling også i eng. Her kjem litt råd når det gjeld kjemisk kamp etter 1. slått, evt. etter 2. slått.
NLR Vest SA
IMG 1124
⋅ Vanning

Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg

Vanningsbehovet varierer fra år til år. Vannbehovet varierer gjennom se sesongen mellom kulturer og jordtyper. Kunnskap er viktig for å kunne prioritere vannet riktig og å oppnå lønnsomhet. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste punktene fra NIBIO Rapport 7 (160). skrevet av Hugh Riley.
Fagforum Korn
Plansilokjoring
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rundball eller plansilo - Kva skal du velje?

Både rundballing og silolegging vil kunne gje deg eit godt og rimeleg grovfôr. Uavhengig av haustelinje er høge avlingar og «reindyrking» av ei haustelinje dei viktigaste faktorane for effektiv hausting av rimeleg grovfôr. I tillegg vil låge tap av avlinga gjennom konserveringsprosessen bety mykje for ein låg grovfôrpris.
NLR Østafjells
IMG 0225
Medlem
⋅ Beite

Beitebruk til storfe og sau, I

Beiting er ein viktig og billig ressurs, men det er krevjande! God utnytting, høgt fôropptak og høg produksjon er målet, har du strategien klar?
NLR Trøndelag SA
1 2 3 ... 45