Huhn Kompost 900x675
⋅ Grovfôr

Lagring og bruk av hønsegjødsel

Har du tenkt på å gi bort eller selje hønsegjødsel til andre? Det er fleire regelverk som regulerer lagring og bruk av hønsegjødsla. Berre hønsegjødsel som er omdanna i eit godkjent anlegg og godkjent av Mattilsynet, kan omsetjast som gjødselvare.
Vest
Rot
⋅ Grovfôr

Fanger karbon og energi til strukturbygging

En liten andel mold i mineraljorda har stor innvirkning på hvor lett eller vanskelig det er å lykkes med dyrkingen. Derfor er det også mange som lurer på hvordan de kan ta vare på, og øke, moldinnholdet på sin gård. Det tar tid å øke moldinnholdet, men fangvekster kan være snarveien til jordstrukturens gleder.
Østlandet
Ulik form pa svovelkildene
⋅ Grovfôr

Økt proteinforsyning til økoeng med ulike svovelkilder

Det var ikke store forskjeller på innholdet av svovel i plantene som hadde fått ulike kilder av svovel, hverken i 2023 eller over tre år. Kaliumsulfat var den svovelkilden som ga høyest innhold av svovel i grasplantene i 2023. Tidligere gjødselpraksis og jordkvalitet spiller mest sannsynlig en større rolle når det kommer til å finne svovel igjen i grasplantene enn årets tilførsel.
Østlandet
Ploying med Overum Vendeplog jkh
⋅ Grovfôr

Fornying av eng med og uten plog

Fornying av eng er en kostbar og arbeidskrevende prosess og må gjøres riktig. Totalkostnadene ved fornying reduseres om maskinene utnyttes godt. Med plogfrie fornyingsmetoder er det tid å spare.
Sør
Forsøksruter
⋅ Grovfôr

Effekten av tidleg vårgjødsling

Vekstsesongen blir stadig lengre, plantane vaknar til liv tidlegare enn det som før var vanleg. Korleis kan tidleg vårgjødsling påverka avlingsmengda og fôrkvaliteten i denne samanheng? NIBIO Fureneset forskar på korleis tidleg gjødsling og tidleg slått påverkar grovfôret som vert produsert. Denne videosnutten viser litt av resultata fram til no. Det er gjennomført to av tre avlingsår i prosjektet.
Vest
Lise og Erik Willgohs studerer grasdekket etter overvintringen
⋅ Grovfôr

Isåing om våren

Isåing, resåing, direktesåring – kjært barn har mange navn. Nå er tiden for isåing begynt å nærme seg for de tidligste plassene langs kysten.
Vest
Svanhild Bakke II
⋅ Grovfôr

Fare for overvintringsskader i eng

I Trøndelag og deler av Møre og Romsdal har det vært en ustabil vinter med veksling mellom frost og mildvær siden slutten av oktober frem til dags dato.
Midt
1 2 3 ... 64