Slattonn20i20 Todalen
Medlem
⋅ Grovfôr

Tankar før slåtten

Medan ein somme stader i fylket ser at siste snøflekkane i åkerkantane forsvinn i desse dagar, er det andre stader der ein no må begynne å tenke på første slått.
NLR Nordvest
Eng på Tingvoll 22. mai 2023
Medlem
⋅ Grovfôr

Det er ikke lenge til slått!

I starten av juni bør slåtten være i gang på de tidligste stedene i Møre og Romsdal, ifølge prognosene fra grovformodellen.
NLR Nordvest
Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Medlem
⋅ Konservering

Aktuelt om ensilering før slåtten

Oversikt over de mest aktuelle ensileringsmidlene til årets slått fra hovedforhandlerne Felleskjøpet og Fiskå.
NLR Nord Norge
Lovetann
⋅ Grovfôr

Kjemisk plantevern i eng

Ein skal alltid vurdere behovet for bruk av kjemiske middel når ugras skal fjernast.
NLR Vest SA
Vatningsanlegg
⋅ Vanning

Vatning til grovfôret

God drenering er en av forutsetningene for god jordkultur. Om en ikke klarer å få vekk overflødig vatn, er det små muligheter for god luftveksling i jorda. Slik luftveksling er en forutsetning for et rikt mikroliv, som i sin tur er med å danne en god jordstruktur, noe som igjen er gunstig for bl.a. rotutvikling og utnytting av næringsstoffer. Kort sagt, uten god drenering får du ikke gode avlinger. Vassjuk jord er også med å øke utslippene av lystgass, en klimagass 300 ganger kraftigere enn CO2.
NLR Nordvest
3 A7 A9036
⋅ Vanning

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
NLR Innlandet
Anders Hopland 002
⋅ Grovfôr

Ensileringsmiddel duger

Varierande hausteforhold og hausteteknikkar gjer at bruk av ensileringsmiddel framleis er viktig for å ta vare på fôret fram til fôrbrettet.
NLR Vest SA
NLR Østafjells
NLR Nordvest
20220627 142430
⋅ Grovfôr

Høstelinjer for gras

Med utgangspunkt i tradisjonell direktehøsting med slaghøster og legging i silo.
1 2 3 ... 58