Hjortegjerde NIBIO
⋅ Grovfôr

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.
NLR Vest SA
Nlr 64260650535
⋅ Faste kjørespor

I samme spor hvert år

Erling Gjessing er ikke i tvil – faste kjørespor tar han rett vei.
NLR Viken
NLR Øst
NLR
3 A7 A3061
⋅ Beite

Beiting for melkekyr

Beiting til mjølkekyr spenner fra det mest ekstensive til den mest intensive formen for stripebeiting. Her får du rådene.
NLR Innlandet
3 A7 A6619 2
Medlem
⋅ Beite

Fra innefôring til vårbeite

For å sikre en høg mjølkeproduksjon hos søya og dermed god tilvekst hos lamma, må overgangen fra innefôring til vårbeite gjøres så smidig som mulig.
NLR Innlandet
Fornying av eng
⋅ Dyrkingsråd

Gjenlegg og fornying av eng

Du lurer kanskje på når den gamle enga skal fornyes? Tenk gjennom engas dreneringstilstand, ugrassituasjonen, avlingsnivå og omfanget av kjøre- og vinterskader. Så kan du vurdere kostnader opp mot nytte av å fornye eller å fortsette å drifte gammelenga.
NLR Nord Norge
Strandsvingel 3
Medlem
⋅ Arter og sorter

Strandsvingel i frøblandinger

Strandsvingel har gitt varierende resultater i konkurranse med timotei, engsvingel og bladfaks. Den henger brukbart med i energiverdi, men det er viktig å høste tidlig nok for god kvalitet.
NLR Innlandet
Kalkvogn
⋅ Gjødsling

Kan man gjødsle seg til høge grasavlinger?

Med økt fokus på bedre kvalitet og høge avlinger i grovfôrproduksjonen er det lett å tenke at tilførsel av mer gjødsel vil kunne bidra til høgere avlinger i eng.
NLR
Spreing av handelsgjødsel
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsler vi med for lite N til enga?

Det korte og enkle svaret på det spørsmålet etter to år og 24 felt (14 felt i 2017 og 10 felt i 2018) er NEI.
NLR Trøndelag SA
20200528 114617k
Medlem
⋅ Ugras

Kveke (Elytrigia repens ssp. repens)

Fleirårig gras som dannar tette bestandar og mange lysskot. Kveke formeirar seg i hovudsak med krypande jordstenglar (vegetativ formeiring), men også med frø.
NLR Vest SA
MG 2314
Medlem
⋅ Kalking

Tidligere vår med åtekalk

Åtekalking er en mørkere kalktype som spres på snødekte jorder for å framskynde snøsmelting.
NLR Innlandet
IMG 5306 crop
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling av eng om våren

Hva avgjør riktig gjødslingstidspunkt av eng om våren? Hør rådgiveren forklare hva du skal gjøre.
NLR Innlandet
Tidleg vargjodsling 2020 Foto Bard Oliver Gjellestad
⋅ Gjødsling

Tidleg vårgjødsling i eng

Vi har gjennomført forsøk med tidleg tildeling av lettløyseleg nitrogen- og svovelgjødsel. Kva viser resultata?
NLR Rogaland
Lovetann 2 Foto Annlaug Fludal
⋅ Grovfôr

Ugras i etablert eng og beite

Her er ein god og nyttig oversikt over dei viktigaste ugrasa i etablert eng og beite.
NLR Rogaland
1 2 3 ... 21