Sukker i graset gir bedre utnyttelse av proteinet i vomma, og mindre tap i form av urea. Vesentlig i ensileringsprosessen er derfor å ta vare på sukkeret i graset.

Sukkerinnholdet er i gjennomsnitt 100 gram per kg tørrstoff i ferskt gras, og 60 gram per kg tørrstoff i ferdig silo (surfôr). Det er imidlertid store variasjoner mellom ulike siloprøver, fra svært lite sukker til opp til 250 gram per kg tørrstoff.

Ved ensilering bruker melkesyrebakteriene sukker som energi for å senke pH i grasmaterialet. Ensileringsmiddel bidrar til en raskere senkning av pH, og denne effektiviseringen av prosessen bidrar til at mindre sukker går tapt. Sukker er også vannløselig, og derfor kan sukker lekke ut om det regner på grasstrengen, eller om det er mye pressaft under innlegging.

Ensileringsmiddel sikrer resultat og lønner seg ved opptil 35-40 prosent tørrstoff i graset. Særlig viktig er ensileringsmiddel når tørking skjer i streng.

  • Ved opptil 35 prosent tørrstoff anbefales maursyrebaserte preparat for å sikre svak/moderat gjæring som tar vare på næring og hindrer sukkernedbryting i fôret. Ved stadig økende tørrstoff blir det generelt mindre gjæring i massen, men mere fare for mugning pga. lufttilgang.
  • Opptil 25 prosent tørrstoff: Vanlig maursyrepreparat uten propionsyre anbefales.
  • 25-35 prosent tørrstoff: Mayrsyrebasert preparat som inneholder propionsyre (Plus i navnet), anbefales for å hindre smøresyregjæring, redusere mugg og redusere varmgang etter åpning av siloene. Mange anbefaler Plus-varianten bare over 30 prosent tørrstoff, men vær oppmerksom på at allerede ved 25 prosent tørrstoff hindrer propionsyra alkoholgjæring i fôret, som gir fare for oksidasjonssmak på melka.
  • 30-40 prosent tørrstoff: Kofa-preparat er spesialist til å hindre mugning, listeriabakteriegjæring og hindre smøresyresporedanning. Dette er meget aktuelt for de som har slitt med sporer, og til godt tørket grovfôr til sau som er utsatt for sykdom ved listeriabakterier i fôret.
  • Over 40 prosent tørrstoff: bare aktuelt ved finsnitting eller baller. Da kan du kutte ut ensileringsmiddel og heller fokusere på god pakking og øke antall plastlag utover det normale som er åtte lag plast. Ved 40-50 prosent tørrstoff bør det være ti lag plast. Ved over 50 prosent tørrstoff må det være 12 lag plast.
Hjemmeside ny 01

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet

Er du i tvil om hva som lønner seg for ditt bruk kan Norsk Landbruksrådgiving bistå med økonomivurderinger