Før du går i gang, drøft gjerne hva som skal til for at gjenlegget skal bli bra. Dersom det gikk dårlig sist, er det lurt å stille seg spørsmål om hvorfor? Det kan være flere årsaker:

 • Tørke under spiringa
 • For djup nedmolding av frøet
 • Dekkveksten ble for kraftig og kvalte kulturgraset
 • Ugras konkurrerte ut kulturgraset
 • Dekkveksten ble høstet for seint

Les hele fagartikkelen på Agropub.no >

Temaer som tas opp er:

 • Forgrøde til eng
 • Gjenleggsmetoder
  • Tidlig vårgjenlegg med eller uten dekkvekst
  • Tidlig høstgjenlegg
  • Seint høstgjenlegg
  • Fornying uten pløying – innsåing eller direktesåing
 • Gjødsling og kalking til gjenlegg
 • Såbedet
 • Såmetoder
  • Breisåing
  • Radsåing
  • Sådybde