Hør rådgiveren forklare om gjødsling av eng om våren.

Vekststart

Om du ikke har værstasjon nær deg, kan du sjekke jordtemperatur sjøl, med enkle og billige målere fra f.eks. Clas Ohlson. Men husk at temperatur varierer gjennom døgnet.

3 A7 A1640

Den beste måten for å sjekke vekststart er å gå ut i enga, komme seg ned på bakken og se om det kommer nye, friske blad. Enga kan se grønn ut på avstand der det er lite daugras, men når vi kommer ned på kne ser vi at det er gamle, litt vissengrønne blad, kanskje med raudskjær i spissene. Ta også med spade og sjekk røttene – hvite, friske røtter tyder på nytt liv.

Husdyrgjødselspredning

Like viktig som tidlig spredning er at du ikke blir for sein, særlig om du breisprer. Da bør husdyrgjødsla være ute før graset er 10 cm langt. Seinere spredning kan i teorien gi bedre nitrogenvirkning, men forsøk i høstkorn tyder på at plantene må være 20-25 cm høge før det har praktisk betydning, og da er breispredning uaktuelt. Tråkkskaden (grasknusing av dekk) kan også bli betydelig så seint.