For at ensileringsprosessen i hovedsak skal være unnagjort og fôret være stabilt, bør rundballer ligge urørt på lagringsplassen i minst 4 uker. Er det behov for å åpne dem før, kan dette gå greit hvis du får brukt opp alt fôret i åpna ball i løpet av en dag. Sol og høye temperaturer fører til større fare for varmgang enn hvis det er overskyet og lavere temperaturer.

Rundballer uten tilsetting, eller tilsatt mjølkesyrebakterier eller syrepreparater kan du forsåvidt åpne umiddelbart. Vanlige doser syrepreparat gir langt mindre syre i fôret enn vi får av andre syrer etter normale gjæringsforløp. For eksempel gir 4 liter pr tonn gras snaut 3 liter rein syre, og med 30 % tørrstoff betyr det ca 0,1 dl (drøyt 10 gram) syre pr kg tørrstoff. 40-50 gram pr kg tørrstoff i sum for mjølke- og eddiksyre er helt normalt på det tørrstoffnivået.

Fôr som tas i bruk raskt har sjølsagt gras-preg og vil endre seg fram til ballene er ferdig gjæra. Det kan hende gjæringsprodukter underveis kan gi smak på mjølka, så for sikkerhets skyld bør mjølkeprodusenter også bruke anna fôr.

Den som har lite forbruk må være ekstra påpasselig, da vi får varmgang svært raskt i slik fôr, særlig når det er varmt ute.

Vent fire uker med Kofasil / Xstrasil

Har du brukt Kofasil- eller Xtrasil- produkter, kan du ikke fôre av nyhøsta baller. Slike rundballer må ligge i 4 uker før du kan fôre med dem. Tidlig i ensileringsprosessen kan nitritt i middelet omdannes til nitrøse gasser, og de er giftige for både folk og dyr. Mye nitritt i fôret kan også drepe dyr, da det kan blokkere oksygenopptak i blodet. Etter fire uker er nitritt ferdig omdannet til ammonium i surfôret.

Silo bør ikke åpnes

Siloer bør ikke åpnes om sommeren, på grunn av stor fare for vamgang og ofte lite uttak av fôr. Hvis du er nødt, må du med tårnsilo la det gå minst 6 uker fra du la på presset til du kan ta det av og starte med uttak. Er det varmt i lufta, bør du i starten være forsiktig med å bruke kloa. Unngå å lage store, djupe hiv som river opp massen. Er det praktisk gjennomførbart, bør du starte med å legge sammen gras fra hele overflata i toppen med gaffel. Dekk over igjen med plast ved hvert uttak. Preparater med propionsyre gir mindre varmgang. Etter hvert som silomassen blir mer stabil og temperaturen i lufta går ned, er det mindre fare for varmgang i siloen.

Artikkelen er delvis basert på artikkel skrevet av Lise Austrheim, NLR Vest.