Sjøl om avlingsregistrering ikke er noe nytt, kan en viktig ting ikke nevnes for ofte. Denne artikkelen vil belyse noen av fordelene med å gjøre gode registreringer av avlingsmengde og -kvalitet for ditt grovfôr.

Hvorfor er avlingsregistrering viktig?

Både registreringer av mengde og type kvalitet av grovfôr er viktige opplysninger som kan brukes i flere sammenhenger.
For det første gir det deg en god oversikt over grovfôrlageret på garden. Gjør du registreringene om høsten og du har behov for innkjøpt grovfôr, kan du handle tidlig og ikke når det kniper som verst på etterjulsvinteren.

Registreringene kan også brukes til å evaluere grovfôrsesongen med tanke på blant annet gjødsling og slåttetidspunkt. Er det arealer hvor avlingene er spesielt dårlige, bør man vurdere om det er tiltak som skal settes inn for å øke avlingene. Dette kan være kalking, drenering eller rett og slett fornying av enga.
Tall for avlingsmengde på de ulike skiftene bør videreformidles til din NLR-rådgiver i forbindelse med gjødslingsplanlegging – da blir den oppsatte gjødslinga enda mer nøyaktig og korrekt.

Avlingsregistreringene er også en viktig del av grunnlaget for beregning av grovfôrøkonomien på garden.
Når avlingen er registrert i Skifteplan, vil det automatisk overføres til beregningene i Klimakalkulatoren. Foreløpig er det korn, gris og mjølkekua som er klare til å kjøre klimakalkulatoren, men de andre husdyrproduksjonene står for tur. Så langt er det kun avlingsmengde (kg tørrstoff) som brukes i klimaberegningene, men registreringer av grovfôrkvaliteten vil komme etter hvert.

MG 3825
Fra ball til "bok". Jobben er gjort først når den er notert. Oddbjørn Kval-Engstad, rådgiver i NLR Innlandet, viser fram et avlingsregistreringsskjema som er utarbeidet. Foto: Morten Livenengen

Hvorfor gjøre avlingsregistrering?

Det første du bør gjøre for å registrere avling er å telle antall bunter fra hvert skifte. Neste trinn er veiing av bunter. Jo flere bunter som veies, jo mer nøyaktig blir snittet for avlinga. Har man mulighet til å veie hele lass, kan dette også være tidsbesparende.

Veiing av bunter kan gjøres på flere måter. Enkelte har investert i vekt på frontlasteren på traktoren eller i rundballepressa, men enklere vekter som kan henges i jekkestropp fra lasteren eller annet kan også brukes. Ei veieplate som vanligvis brukes til veiing av storfe kan også gjøre nytta.

Etter at grovfôrsesongen er over, er det tid for uttak av grovfôrprøver. En grovfôranalyse med mineralinnhold vil i tillegg til kvalitet gi et godt bilde på hvordan utført gjødsling har fungert. Din NLR-rådgiver kan bistå med grovfôrprøver, veiing og tolkning av grovfôranalysene i etterkant.

3 A7 A2928
Vekt i frontlaster gjør det enkelt å registrere mange baller. Foto: Morten Livenengen

Tidspunkt for avlingsregistering

Sjøl om kalenderen såvidt har passert midten av mai, og det er en god stund til slått, er det lurt å tenke ut hvordan du kan legge til rette for gode avlingsregistreringer – spesielt dersom du ønsker å gjøre noen investeringer i forkant.

Telling av antall bunter må gjøres i forbindelse med slått. Veiing av buntene kan gjøres i forbindelse med slåtten eller ved fôring, men gjør du det i forbindelse med slåtten har du mulighet til å tidlig beregne gardens grovfôrlager. Uttak av grovfôrprøver bør vente til etter gjærings-prosessen i bunten er overstått, minimum 4 uker etter pressing.

Hjemmeside ny 01

Vi er her for deg

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet